Nya tankar om space & place - Atrium Ljungberg

Nya tankar om space & place

Genom att skapa kontor som är anpassade till både organisationens och människornas verkliga behov kan man skapa nydanande lösningar som gör det möjligt för företag och människor att över tid utvecklas till sin fulla potential. Det var huvudtemat på Atrium Ljungbergs seminarium "Space & Place" under torsdagsmorgonen. Mötesplatsen och kvarteret NOD i Kista är ett konkret exempel där fastighetsbolaget själva tillämpar detta.

Varje epok har haft sin egen kontorsfilosofi. Från 30-talets storrum, 40-talets cellkontor, 60-talets kontorslandskap och 80-talets kombikontor. De är alla olika men lika i sin syn på människor som kopior av varandra med identiska behov.

På Atrium Ljungbergs seminarium under torsdag morgon med temat "Hur använder vi pengarna? Nya tankar om space & place" föreläste den brittiske arkitekten och kontorsgurun Frank Duffy. Genom att arbeta med hans idéer om att omhänderta människors olika behov och profiler i olika zoner kan företagets egen kontorsyta minskas, samtidigt som tillgången till delade och delvis delade ytor ökar dramatiskt.

– Vi behöver sluta fokusera på kvadratmeter. Genom att arbeta med olika zoner; den personliga, arbetsgruppen, företaget, andra företag i samma sammanhang och satellitarbetsplatser, kan företag och organisationer använda lokalerna som ett verktyg att nå sina affärsmål på ett helt nytt sätt, säger Peter Johansson, affärsutvecklare och arbetsrymdsspecialist på Atrium Ljungberg.

Ett exempel på det nya tankesättet är kvarteret NOD i Kista – ett av Atrium Ljungbergs största projekt just nu. NOD ska bli Sveriges främsta mötesplats för kreativitet, innovation och tillväxt inom ICT där näringsliv, studenter, forskare, entreprenörer och kreativa näringar sammanförs och skapar en dynamisk mötesplats med de förutsättningar som krävs för att idéer och innovationer ska frodas. Under torsdagens seminarium fick besökarna möjlighet att gå in i kvarteret NOD, som ännu inte finns, genom ett fullskaligt virtuellt visualiseringsverktyg. NOD är under uppförande och kommer att stå klart under våren 2014.

Peter Johanssons har arbetat länge med att hjälpa företag som Ikea, Folksam, Scania, Atea och Atlas Copco med förändringsprocesser. Hans bästa råd till företag och organisationer i förändringsarbete är att själv sitta vid rodret.

– Se till att ha en egen projektledare och delegera inte bort de strategiska besluten. Använd istället hela organisationens hjärnkraft. Rannsaka hårt det ni har och bestäm vad ni verkligen behöver imorgon, säger Peter Johansson.

Under seminariet föreläste också Örjan Sölvell, professor på Handelshögskolan i Stockholm, som främst har forskat om kluster och konkurrenskraft. Hans forskning visar att kluster ger stora möjligheter till framgångsrika innovationer genom bland annat kunskapsutbyte, täta nätverk, samverkande och överskridande projekt mellan olika discipliner.

För att ett effektivt kluster ska bildas behövs möten. Både mellan företag och företag och mellan företag och forskare. Det här underlättas av byggnader som NOD där man skapar möjligheter för många sorters möten genom att tänka nytt och använda olika sorters delade ytor, kommenterar Örjan Sölvell.


Nacka, 2012-11-30

Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information om Kvarteret NOD:

http://www.atriumljungberg.se/VaraprojektPagaendebeslutadeprojekt/NOD-Kista 
http://www.nod.studioatriumljungberg.se
http://www.nod.studioatriumljungberg.se/3d

Pressmeddelande