Atrium Ljungberg etablerar MTN-program om 3... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg etablerar MTN-program om 3 miljarder

Atrium Ljungberg har beslutat att etablera ett MTN-program med en låneram om 3 miljarder kronor. Atrium Ljungbergs styrelse har för detta syfte upprättat ett grundprospekt som idag har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen.

- Vi finns redan på certifikatmarknaden och ett MTN-program är ett naturligt steg för att skapa ytterligare flexibilitet i låneportföljen och diversifiera vår finansiering, säger Annica Ånäs, cfo på Atrium Ljungberg.

Prospektet finns tillgängligt på svenska på Atrium Ljungbergs webbplats www.atriumljungberg.se samt hos Finansinspektionen på www.fi.se.

Handelsbanken Capital Markets arrangerar MTN-programmet och är tillsammans med SEB och Swedbank emissionsinstitut.

Nacka, 2013-10-25
Atrium Ljungberg AB (publ)

Länk: http://www.atriumljungberg.se/IR/Finansiering/Laneprogram

Pressmeddelande 131025