Atrium Ljungberg till certifikatmarknaden - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg till certifikatmarknaden

Atrium Ljungberg har upprättat program för emission av företagscertifikat med ett rambelopp uppgående till två miljarder kronor. Under första halvåret 2013 avses att låna en miljard kronor under programmet, varav hälften nu har emitterats. Bolaget har även tecknat två kreditlöften, om totalt en miljard kronor, som säkerhet för programmet. Dessa löper på tre respektive fem år.

- Certifikatprogrammet blir ett bra komplement till Atrium Ljungbergs nuvarande finansiering. Det breddar vår finanseringsbas, är kostnadseffektivt och ger en bra kapitalbindningstid med hänsyn till kreditlöftena, säger Atrium Ljungbergs cfo Annica Ånäs.

Programmet och lånefaciliteterna har arrangerats av Handelsbanken.

Nacka, 2013-02-11
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 130211