Atrium Ljungberg vann stadsbyggnadspris - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg vann stadsbyggnadspris

Av elva nominerade bidrag vann Atrium Ljungberg Nacka kommuns stadsbyggnadspris 2013 för sitt nybyggda Hesselmans torg i Sickla och konstinstallationen "Sickla vatten". Vid en ceremoni under tisdagen fick Atrium Ljungberg, tillsammans med konstnären Maria Ängquist Klyvare och Nyréns arkitektkontor, ta emot utmärkelsen.

Utmärkelsen har varje år sedan 2005 delats ut av Nacka kommun i syfte att uppmärksamma goda exempel på stadsbyggnad. Hesselmans torg i Sickla med konstinstallationen "Sickla vatten", som invigdes i november 2012, utsågs till årets vinnare vid stadsbyggnadsdagarna i april.

Motiveringen löd:
"Med konstinstallationen ”Sickla vatten” helas stadsmiljön vid Hesselmans torg och kontorshusen binds samman. Utmed de båda nya huskropparna går vanliga trappor som inramar det fantasieggande konstverkets ramper i söderläge. De skulpturala ramperna är klädda med glasskivor, utrustade med sittplatser och plantering och innehåller också en ljudinstallation. Ett spännande offentligt rum inbjuder till att slå sig ner i söderläget."

- Vi är mycket stolta och glada över den här fina utmärkelsen, säger Åke Reichard, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg. Vi arbetar ständigt med att utveckla levande mötesplatser och tillföra spännande inslag i våra områden och stadsbyggnadspriset är en bekräftelse på att vårt stadsutvecklingsarbete i Sickla uppskattas. Med Hesselmans torg ville vi skapa en ny entré till Sickla och en trivsam plats för alla som vistas i området. Av folklivet på det nya torget att döma, kan man konstatera att torget har blivit en mycket omtyckt mötesplats, avslutar Åke Reichard.

Torget med intilliggande byggnader förenar Sicklas industrihistoria med dagens moderna affärs- och köpkvarter. För att påminna om den prägel som Atlas Copco satte på Sickla under 1900-talets första hälft är Hesselmans torg uppkallat efter Jonas Hesselman, uppfinnare och överingenjör på AB Diesel i början av 1900-talet.

Nacka, 2013-06-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 130612

Ladda ner bild