Nytt affärsområde och förändringar i Atrium... - Atrium Ljungberg

Nytt affärsområde och förändringar i Atrium Ljungbergs bolagsledning

I syfte att lägga ännu mer fokus på tillväxt och skapa nya affärsmöjligheter utökar Atrium Ljungberg sin organisation med ett nytt affärsområde; Transaktion och marknad. Det nya affärsområdet kommer att ledas av Micael Averborg, nuvarande affärsområdeschef för Kontor. Rekrytering av en ny chef för affärsområde Kontor pågår. Dessutom har Linus Kjellberg anställts som affärsutvecklingschef efter Carola Lavén, som slutade i Atrium Ljungberg i april. Linus arbetar idag som affärsutvecklare på Atrium Ljungberg och tillträder sin nya tjänst omgående.

- Vi har idag en projektportfölj om fem miljarder kronor och en offensiv tillväxtstrategi. Genom ett nytt affärsområde skapar vi en effektiv organisation med tydlig fokus på tillväxt. Våra affärsutvecklare ska fortsätta utveckla vår befintliga fastighetsportfölj medan det nya affärsområdets uppdrag blir att skapa nya affärsmöjligheter och fylla på fastighetsportföljen, kommenterar vd Ingalill Berglund.

Magnus Alteskog, projektchef i Atrium Ljungberg och medlem i bolagsledningen, meddelade i maj att han lämnar sin anställning i bolaget för att övergå till egen verksamhet. Magnus lämnar uppdraget i bolagsledningen omedelbart och slutar sin anställning under sommaren. Arbetet med att utse en efterträdare har påbörjats.

- Jag har förståelse för att Magnus efter 14 år i bolaget nu söker nya utmaningar. Han har varit en stor tillgång för oss under många år och vi önskar honom all lycka, avslutar vd Ingalill Berglund.

Efter förändringarna kommer Atrium Ljungbergs bolagsledning att bestå av:
Ingalill Berglund, vd, Annica Ånäs, cfo, Helena Martini, HR-chef, Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad, Mattias Celinder, affärsområdeschef Handel, Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef samt två affärsområdeschefer för vardera Kontor och Projekt, där rekrytering pågår.

Nacka, 2013-05-14
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 130514