Spadtag för första hyresgästen i Gränby Köpstad... - Atrium Ljungberg

Spadtag för första hyresgästen i Gränby Köpstad - Uppsalas nya handelsområde

Idag, onsdag 24 april, togs det första spadtaget för en ny McDonald´s-restaurang i Gränby Köpstad - Uppsalas nya handelsområde. Ambitionen är att Gränby Köpstad tillsammans med Gränby Centrum, som båda ägs av Atrium Ljungberg, ska bli en nytänkande, attraktiv och miljöcertifierad handelsdestination i stadsdelen Gränby.

Med Gränby Köpstad i östra Uppsala vill Atrium Ljungberg skapa ett sammanhängande handelsområde för cirka 50 000 kvm rationell volymhandel som kompletterar redan befintliga Gränby Centrum. Tillsammans ska de två anläggningarna utgöra ett konkurrenskraftigt och attraktivt handelsområde i en expansiv del av Uppsala, där byggnationen av cirka 5 000 planerade bostäder har påbörjats. Dessutom pågår detaljplanering av ett antal idrottsanläggningar samt visionsarbete för ytterligare cirka 3 000 nya bostäder i nära anslutning till Gränby Köpstad. Atrium Ljungbergs ambition är också att Gränby Köpstad ska bli en miljöcertifierad handelsplats där man bygger hållbart för framtiden. Miljöcertifieringssystemet som kommer att användas är det så kallade BREEAM, vilket hanterar faktorer såsom energi- och vattenanvändning, hälsa, transport, material, avfall, markanvändning, utsläpp, ekologi och management.  

- Vårt mål är att Gränby i framtiden ska utgöra en nytänkande, miljösmart och expansiv stadsdel i storstaden Uppsala. Nu tar vi det första spadtaget för Gränby Köpstad och därmed ett steg närmare den visionen. Att McDonald´s som första aktör har valt att etablera sig här är mycket glädjande och kommer att bidra till att öka attraktiviteten för andra aktörer, säger Ingalill berglund, vd Atrium Ljungberg.

McDonald´s-restaurangen i Gränby Köpstad blir McDonald´s femte i Uppsala. Den nya restaurangen kommer att ha en modern design, innehålla cirka 135 sittplatser och vara utrustad med en tvåfilig McDrive för att snabbt kunna servera både gäster som färdas på E4:an och besökande från närområdet.

- Den nya restaurangen kommer att erbjuda våra gäster en modern och tilltalande restaurangupplevelse och samtidigt skapa cirka 60 nya arbetstillfällen. Gränby Köpstads läge, mitt i ett område med stora utvecklingsmöjligheter och närheten till Uppsala och E4:an, innebär något av ett drömläge för våra gäster, oavsett om de är uppsalabor, pendlare eller långväga resenärer, säger Kjell-Arne Forsberg, etableringschef på McDonald´s.

McDonald´s öppnar sin nya restaurang i september 2013. Atrium Ljungbergs ambition är att börja bygga den resterande delen av första etappen om 15 000 kvm under 2013 för att stå klar i slutet av 2014. Något definitivt beslut för resterande del av första etappen är dock ännu inte fattat.

Nacka, 2013-04-24
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 130424
GranbyKopstad Folder

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3