46 ton insamlade kläder under succékampanjen... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

46 ton insamlade kläder under succékampanjen Återwin-win

46 ton inlämnade kläder är resultatet av Atrium Ljungbergs kampanj Återwin-win som pågick under perioden 19-28 september. Den riksomfattande kampanjen pågick i köpcentrum belägna från Malmö i söder till Östersund i norr tillsammans med barnrättsorganisationen Erikshjälpen.

Mellan den 19-28 september gick åtta av Atrium Ljungbergs köpcentrum samman i kampanjen Återwin-win och uppmanade sina kunder att lämna ifrån sig begagnade kläder. Makalösa 46 ton kläder och textilier är resultatet som nu kommer att bli till biståndsinsatser för syriska flyktingar i Libanon.

– Det är ett drömresultat och det jag framför allt slås av är det fantastiska engagemanget hos våra kunder runtom i landet. Det finns en genuin vilja att hjälpa till och tillsammans har vi nu samlat ihop 46 ton kläder. Detta visar också på genomslagskraften i en gemensam kampanj, säger Marianne Perslow, marknadsstrateg Atrium Ljungberg.

Som tack för hjälpen fick medverkande kunder en rabattcheck som berättigade till 20 procents rabatt på en valfri vara till ordinarie pris i medverkande butiker. Insamlingen skedde tillsammans med Erikshjälpen och de insamlade kläderna kommer säljas i Erikshjälpens secondhandbutiker, sändas till hjälpområden eller exporteras för bland annat fiberåtervinning där intäkterna finansierar biståndsinsatser. Då ledtiderna är relativt långa och behovet är akut skänks en miljon kronor med omedelbar verkan.

– Jag vill rikta ett stort tack till alla som skänkt kläder och andra textilier som Erikshjälpen kan omvandla till medel och humanitära insatser. Ett bistånd som gör livet för de många hundra tusentals flyktingar från Syrien något drägligare, insatser som i vissa fall blir direkt livsavgörande, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpens secondhandbutiker.

Insamlade kilon:

Sickla, Stockholm: 11 539 kg

Port 73, Stockholm: 3 984 kg

Orminge Centrum, Stockholm: 3 791 kg

Kvarteret Igor, Västerås: 3 960 kg

Mobilia, Malmö: 7 360 kg

Gränby Centrum, Uppsala: 13 049 kg

Forumgallerian, Uppsala: 1 655 kg

Mittpunkten, Östersund: 1 000 kg

Nacka, 2014-10-06
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 141006

Ladda ner bild