Atrium Ljungberg emitterar 600 miljoner under... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg emitterar 600 miljoner under MTN-program

Atrium Ljungberg har genomfört två emissioner under sitt MTN-program. Ett 5-årigt obligationslån om 300 mkr emitterades på 3M Stibor + 1,30 % och ett 2-årigt obligationslån om 300 mkr emitterades med en fast ränta om 1,76 %, motsvarande Stibor 3M + 0,64 %.

Obligationerna är seniora, icke säkerställda och utgör ett komplement till bolagets befintliga finansiering.

Swedbank och SEB agerade emissionsinstitut för emissionerna.

Nacka, 2014-03-13
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140313