Atrium Ljungberg förvärvar fastighet med... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg förvärvar fastighet med projektmöjligheter i Sickla.

Atrium Ljungberg har idag förvärvat en fastighet med projektmöjligheter på det så kallade Nobelberget i Sickla, Nacka. Därmed stärks bolagets position ytterligare som en viktig aktör och stadsutvecklare i Sickla. Planerna är att uppföra nya bostäder och kontorslokaler och skapa en naturlig länk mellan Hammarby Sjöstad och Sickla.

Den förvärvade fastigheten, Nacka Sicklaön 83:33, är belägen på Nobelberget mellan Hammarby Sjöstad och Sickla med adress Sickla Industriväg 4-6. Fastigheten har en total area om cirka 35 000 kvm där det idag finns flera kontorsbyggnader som delvis är uthyrda. En detaljplanprocess pågår för att kunna tillskapa både kontor och bostäder på fastigheten.

Köpeskillingen är 355 miljoner kronor. Säljare är ett dotterbolag till Länsförsäkringar Liv. Atrium Ljungberg beräknas tillträda fastigheten 28 februari 2014. 

- Det här är ett strategiskt förvärv som ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt. På Nobelberget vill vi tillföra både bostäder och kontorslokaler och det kommer att bli en kombination av att bygga nytt och bevara äldre byggnader, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg har varit med och utvecklat Sickla sedan 1997. Sedan dess har Sickla stegvis gått från att vara ett slutet industriområde till en attraktiv stadsdel. Bolaget äger och förvaltar sedan tidigare ett stort fastighetsbestånd i området, bland annat Sickla Köpkvarter och ett flertal kontorsfastigheter. Dagens förvärv stärker Atrium Ljungbergs position i Sickla ytterligare och skapar möjligheter att fortsätta utveckla området i linje med Nacka kommuns översiktsplan om tät och blandad stad.

Nacka 2014-02-04
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140204

Ladda ner bild