Atrium Ljungberg rankad som en av Sveriges bäst... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg rankad som en av Sveriges bästa arbetsplatser

Under torsdagskvällen offentliggjorde Great Place To Work® sin årliga lista över "Sveriges bästa arbetsplatser 2014". Atrium Ljungberg rankades som en av de bästa i kategorin medelstora organisationer.

Ett av Atrium Ljungbergs övergripande mål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Sedan 2011 deltar bolaget i Great Place to Works® utvärdering av "Sveriges bästa arbetsplatser" där styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare identifieras genom en medarbetarundersökning och en kulturprofil. Resultatet baseras till två tredjedelar på medarbetarundersökningen där mätningen indelas i dimensionerna trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. En tredjedel av resultatet baseras på kulturprofilen, som är en beskrivning av hur företaget arbetar med anställning, utveckling, kommunikation och andra aktivitetsområden för att aktivt skapa en lönsam arbetsplatskultur.

- Hög trivsel och en stark företagskultur är frågor som vi arbetar metodiskt och strategiskt med. Det är mycket viktigt att ha engagerade och motiverade medarbetare eftersom det starkt bidrar till att vara ett framgångsrikt bolag och att nå våra affärsmål, säger Ingalill Berglund, vd på Atrium Ljungberg.

Great Place to Work® har i mer än 25 år utvecklat kunskapen om vad som utmärker en bra arbetsplats och sammanfattar det i grundaren Robert Leverings ord: "En utmärkt arbetsplats karaktäriseras av att man känner förtroende för chefer och ledare, är stolt över det man gör och trivs med människorna man arbetar med". Great Place to Work® uppmärksammar årligen de bästa arbetsplatserna i 45 länder världen över. Deras arbetsplatsstudie är en av världens största och genomförs av cirka 6 000 organisationer årligen. I Sverige presenteras de bästa arbetsplatserna inom tre kategorier; små, medelstora och stora organisationer, där Atrium Ljungberg placerade sig på listan bland medelstora organisationer (50-249 medarbetare).

- Vi vet att vi har en bra arbetsplatskultur med nöjda medarbetare och nu har vi fått ytterligare en bekräftelse på det genom utmärkelsen "En av Sveriges bästa arbetsplatser". Det är självklart väldigt roligt och stimulerande, kommenterar Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungbergs värderingar; långsiktighet, samverkan, pålitlighet och innovativt tänkande är vägledande i bolagets dagliga verksamhet. I praktiken betyder det att arbetsplatskulturen byggs i samverkan och genom rak och öppen dialog mellan ledning och medarbetare, liksom med uppmuntran om eget ansvar och egna initiativ.

- Nu bygger vi vidare på den goda plattform vi står på. Vi kommer fortsätta arbeta målmedvetet med frågorna för att fortsätta vara ett attraktivt och lönsamt bolag, avslutar Helena Martini.

Nacka, 2014-03-28
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140328