Atrium Ljungberg säljer eget innehav av återköp... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg säljer eget innehav av återköpta aktier

Atrium Ljungberg har sålt sitt återköpta innehav om 3 063 748 B-aktier, motsvarande 2,3 procent av totalt antal aktier. Försäljningen har genomförts i anslutning till att de största aktieägarna, Konsumentföreningen Stockholm och familjen Ljungberg, tillsammans sålt 8 000 000 B-aktier, motsvarande 6,0 procent av totalt antal aktier. Syftet för samtliga parter har varit att öka likviditeten i aktien och underlätta för investerare att omsätta större aktieinnehav på börsen.

Försäljningarna har skett till ett pris om 97 kronor per aktie och tillför bolaget likvida medel om 297 miljoner kronor. Sammantaget har aktieposterna delats upp på cirka 200 aktieägare.

ABG Sundal Collier och Swedbank har anlitats för försäljningen av aktierna.

Nacka, 2014-05-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140515