Atrium Ljungberg stärker sin profil inom... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg stärker sin profil inom hållbarhet - nyckelperson rekryterad

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har anställt en hållbarhets-ansvarig för att utveckla sitt hållbarhetsarbete och ta ett ännu större miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar. Tjänsten tillträddes den 11 augusti av Emma Henriksson som därmed får en nyckelroll i det långsiktiga hållbarhetsarbetet som är en del av Atrium Ljungbergs affärsstrategi.

I den nya rollen ligger bland annat att driva Atrium Ljungbergs övergripande hållbarhetsarbete, samordna miljöcertifieringsarbeten i projekt och förvaltning och vara företagets representant i hållbarhetsfrågor. Tjänsten ingår i affärsområdet Projekt.

- Det är naturligt och självklart för oss att utveckla våra platser på ett miljömässigt och hållbart sätt. Vi har kommit långt men vill mer och därför har vi anställt en engagerad och erfaren person med dedikerat ansvar för frågorna. Hållbarhet är även ett viktigt konkurrensmedel och vi ska stärka profilen och kunderbjudandet för att ligga i framkant i branschen. Emma blir en utmärkt förstärkning både för projektavdelningen och för bolaget i stort, säger Angela Berg, projektchef på Atrium Ljungberg.

- Det känns väldigt roligt att få arbeta fram en strategi för hur Atrium Ljungberg ska arbeta med hållbarhetsfrågorna i framtiden. En av företagets styrkor är att utveckla och förvalta attraktiva och hållbara stadsmiljöer och det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag sympatiserar också starkt med företagets värderingar som är en viktig grund för arbetet, kommenterar Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

Emma Henriksson har en bred erfarenhet av hållbarhetsfrågor från bland annat HSB Riksförbund och Fastighetsägarna Sverige och kommer närmast från Stockholmshem där hon varit projektledare för utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen.

Nacka, 2014-08-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140826

Ladda ner bild