Atrium Ljungberg vann Stadsbyggnadspris för... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg vann Stadsbyggnadspris för omvandlingen av Mobilia

Under fredagen fick Atrium Ljungberg tillsammans med Jais Arkitekter och Fojab Arkitekter ta emot Årets Stadsbyggnadspris i Malmö för omvandlingen av Mobilia. Kommittén för Stadsbyggnads-priset lyfter fram helhetssynen i omvandlingen och säger att "särskild omsorg har ägnats åt att bevara och påminna om områdets industrihistoriska betydelse, liksom att bygga med ny teknik i gammal miljö med ett gott resultat".

- Vår ambition är att ta oss an stora, komplexa stadsutvecklingsprojekt som tillför kvaliteter till de städer vi verkar i. Det lyckade Mobiliaprojektet är resultatet av nära och positiva dialoger med våra kunder och med Malmö stad. Vi är mycket stolta över priset och det inspirerar oss att ta oss an nya spännande omvandlingsområden, kommenterar Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

I slutet av september 2013 slutfördes och invigdes den senaste etappen i Atrium Ljungbergs arbete med Mobilias omvandling. Det som tidigare var ett köpcentrum är nu ett stadskvarter där handeln kompletterats med bostäder, restauranger, service samt en levande torgmiljö med uteserveringar och gång- och cykelstråk. I den tidigare textilfabrikens maskinhus, som länge stått oanvänt, har skapats ett mattorg med flera restaurangkoncept.

- Mobilias omvandling är ett bra exempel på förtätning och blandad stad och visar hur kvarteren runtomkring skulle kunna utvecklas. Nya verksamheter och bostäder har tillkommit, nya stråk och mötesplatser har skapats samtidigt som marken har använts resurseffektivt inom staden, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör i Malmö.

Mobilias resa är inte slut. Atrium Ljungbergs ambitioner är att fortsätta förbättra och utveckla Mobilia.

- Vi fortsätter att arbeta aktivt med att utveckla Mobilia med kultur, service, ytterligare bostäder och handel, vård och restauranger för ännu mer liv och rörelse dygnet om, avslutar Linus Kjellberg.

Läs hela motiveringen: www.malmo.se/Medborgare/Bo--bygga/Arrangemang/Stadsbyggnadspriset/Vinnare-av-Stadsbyggnadspriset-2014

Nacka, 2014-08-25
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140825

Ladda ner bild