MSD flyttar till Atrium Ljungbergs lokaler i... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

MSD flyttar till Atrium Ljungbergs lokaler i Hagstaden

Atrium Ljungberg har tecknat kontrakt med det globala hälso- och sjukvårdsföretaget MSD om 2 000 kvadratmeter i fastigheten Blästern 6 på Gävlegatan i Hagastaden. Efter nästan 25 år i Sollentuna flyttar MSD till Hagastaden för att bli en del av den storsatsning som nu görs inom life science.

Genom flytten blir MSD först bland de globala läkemedelsföretagen med att etablera hela sin svenska verksamhet, med cirka 170 medarbetare, i Hagastaden. Inflyttning sker 1 mars 2015. Ombud för MSD har varit Jones Lang LaSalle.

- MSD är helt rätt typ av aktör för Hagastaden och etableringen är väldigt positiv för bilden av området och dess innehåll med fokus på hälsa och life science. Vi är mycket stolta och glada att MSD väljer att flytta till oss, säger Micael Averborg, chef för Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg.

- För MSD i Sverige är det viktigt att vara med i utvecklingen av det nya klustret så tidigt som möjligt och därigenom få tillgång till den dynamik och kompetens som nu samlas på ett geografiskt begränsat område, säger Jacob Tellgren, vd för MSD i Sverige.

Företagets nya lokaler utformas som ett aktivitetsbaserat kontor som bjuder in till samarbete.

- Det är uppenbart att samarbete blir allt viktigare och därför ska allt vi gör som företag, vår forskning och alla våra aktiviteter, genomsyras av att vi bjuder in till samarbete, fortsätter Jacob Tellgren.

- Att MSD flyttar till Stockholm Life i Hagastaden är en viktig bekräftelse på att det är en dynamisk och kreativ miljö som skapas kring Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och SciLifeLab, säger Ylva
Williams, vd för Stockholm Science City
.

Atrium Ljungberg är en betydande aktör i Hagastaden där man äger och förvaltar fastigheterna Blästern 6, Blästern 11, Blästern 13 och Härden 14 om totalt drygt 86 000 kvm uthyrbar yta. Fastigheterna är äldre industrifastigheter från 1930-talet som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Atrium Ljungberg har ytterligare utvecklingsmöjligheter i området genom en markreservation på cirka 36 000 kvm invid Solnavägen som man tilldelades under 2012.


Nacka 2014-09-01
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140901