Nod i Kista invigdes - Sveriges främsta... - Atrium Ljungberg

Nod i Kista invigdes - Sveriges främsta mötesplats för innovation och kreativitet

På torsdagen invigdes Atrium Ljungbergs mötesplats Nod i Kista, unik i Sverige med sitt innehåll och med en byggnadsdesign utöver det vanliga. Belägen mitt i ett av världens största IT-kluster ska Nod bidra till att stärka innovationskraften och sänka trösklarna mellan forskning, utbildning och innovation samt företagande och entreprenörskap.  

Under invigningsceremonin talade Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg, Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, Thomas Andersson, vd Kista Science City AB, Patrick Vestberg, rektor Stockholm Science & Innovation School, Uno Fors, ställföreträdande prefekt Stockholms universitet samt Johan Ekesiöö, styrelseordförande i IBM Svenska AB och ordförande för Teknikföretagen.

– Vi nöjer oss inte med att bygga hus utan vi vill skapa innehåll som gör skillnad och som bidrar med något i samhället. Genom att tidigt i processen arbeta tillsammans med aktörer inom akademi, näringsliv och staden har vi låtit goda idéer utvecklas och ta fysisk form. Det ligger i Atrium Ljungbergs DNA att arbeta på det här sättet och skapa miljöer i samverkan. Nod är ett bra exempel på hur man kan skapa förutsättningar för framtidens innovationer, säger Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

– Det är en lyx att få bygga och anpassa lokaler efter verksamhetens faktiska behov och förutsättningar. Det är min förhoppning att Stockholms universitets nod i Kista ska utvecklas till den plats som den är tänkt att vara och främja den samverkan som bedrivs mellan utbildning, forskning, näringsliv och kultur. Nod erbjuder allt vad universitetet kan önska sig, säger Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Anette Scheibe Lorentzi, stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad ledde en diskussion mellan talarna om Kistas betydelse som IT-kluster och Nod:s roll i samspelet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

–Det starka samarbetet mellan utbildning, forskning, näringsliv och staden gör att det kan hända väldigt mycket här i Kista. Nod är ett härligt hus och det är sådan här öppenhet som behövs för att Kista ska kunna behålla sin plats på världstoppen även i framtiden, säger Johan Ekesiöö, styrelseordförande i IBM Svenska AB och ordförande i Teknikföretagen.

Inflyttning av hyresgäster i Nod har pågått sedan slutet av sommaren och utbildningen för närmare 7 000 inskrivna studenter har påbörjats. Flera aktiviteter har redan gått av stapeln, bland andra en stor kunskapsfestival och lärandeverkstad som i mitten av september arrangerades av Atrium Ljungberg i samverkan med Riksutställningar och Kista Science City. Under september besöktes Nod av dåvarande IT- och energiminister Anna-Karin Hatt och dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt.

För mer information om vad som händer i Nod under hösten 2014 besök www.kistanod.se

Nacka, 2014-10-03
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 141003

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6