Stort intresse för expansiva Hagastaden - flera... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Stort intresse för expansiva Hagastaden - flera nyuthyrningar för Atrium Ljungberg

Nya Hagastaden, som är ett av Stockholms stads största utvecklingsprojekt, attraherar allt fler företag och organisationer. Atrium Ljungberg har nyligen tecknat hyreskontrakt med bland andra Barncancerfonden, Stockholms läns landsting, Min Stora Dag, Academic Work och Amadeus, som har flyttat in eller kommer att flytta in under de närmaste månaderna.

- Genom att etablera oss i Atrium Ljungbergs fastigheter i Hagastaden har vi fått nya, mer ändamålsenliga och funktionella lokaler i ett centralt läge. Dessutom uppfylldes våra krav på att det skulle vara enkelt att ta sig till oss både med bil och kollektivt. Att ha nära till aktörer inom vård och forskning är också betydelsefullt för oss i vår verksamhet, säger Per Leander, verksamhetschef för Barncancerfonden.

De nya etableringarna i Atrium Ljungbergs lokaler uppgår till totalt cirka 4 500 kvm och innebär att bolagets fastigheter i Hagastaden i det närmaste är fullt uthyrda.

- Vi märker ett allt större intresse för Hagastaden, vilket är glädjande. Företag och organisationer inom life science sektorn ser ett stort mervärde med stadsdelens inriktning och närheten till Nya Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet, som skapar goda förutsättningar för samarbeten mellan universitet, näringsliv, hälso- och sjukvård. Etableringen av organisationer såsom Barncancerfonden och Min Stora Dag samt Stockholms läns landsting ligger helt i linje med Hagastadens vision och är ett välkommet tillskott till området, säger Camilla Lemnell, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg är en betydande aktör i Hagastaden där man äger och förvaltar fastigheterna Blästern 6, Blästern 11, Blästern 13 och Härden 14 om totalt drygt 86 000 kvm uthyrbar yta. Fastigheterna är äldre industrifastigheter från 1930-talet, som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Bolaget har ytterligare utvecklingsmöjligheter i området genom en markreservation på cirka 36 000 kvm invid Solnavägen som man tilldelades under 2012.

Nacka 2014-02-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 140220

Ladda ner bild