Atrium Ljungberg bygger mötesplats med... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg bygger mötesplats med utmanande arkitektur i Hagastaden

Den nytänkande mötesplatsen, en symbolbyggnad i Hagastaden i Stockholm, kommer att ha restaurang, café, terrass och inbjuda till möte mellan dem som bor, arbetar och besöker stadsdelen. Strategiskt belägen mitt i Hagastaden är mötesplatsen väl lämpad som introduktion till  Life Science, den centrala verksamhetsinriktningen i den framväxande stadsdelen.

Byggnaden är på cirka 700 kvadratmeter och kommer delvis att uppföras i två plan med en takterrass. Byggnaden är belägen i Kvarteret Genen, i korsningen Norra Stationsgatan och Gävlegatan. Målsättningen är att byggstart ska ske i början av 2016 med öppning hösten 2016.

Atrium Ljungberg fick markanvisningen i kvarteret Genen i december 2014. I januari inbjöds fyra arkitektkontor, ON, Wingårdhs, Belatchew och Utopia, att lämna förslag på utformningen av byggnaden. Belatchew Arkitekter utsågs i dag till arkitekt för byggnaden med motiveringen:

”För ett mycket attraktivt och inspirerande förslag, kallat ”Twist”. Arkitekterna har lagt stor vikt vid en mänsklig, hållbar och symbolisk gestaltning.”Twist” är en skulptural byggnad som med funktion, form och material kontrasterar sin omgivning och på ett tilltalande sätt berikar och bidrar till uppfyllandet av visionen för Hagastaden. En märkesbyggnad som välkomnar, bjuder in och skapar stor nyfikenhet”.

- Visionen är att skapa en attraktiv och unik mötesplats för folk som bor, arbetar och besöker området. En inbjudande och välkomnande plats med lockande innehåll vars arkitektur utmanar och inspirerar. Här ska man kunna äta frukost, lunch och middag, fika och hålla både spontana och formella möten. Mötesplatsen ska berika och visa upp framsteg inom Life Science och vara ett sammanhang för korsbefruktning, säger Ulrika Hellström, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Ambitionen är att byggnaden ska utgöra ett extra ”rum” för befintliga och nya hyresgäster i området och även för det närbelägna kvarteret Molekylen där Atrium Ljungberg sedan tidigare har en markanvisning för Life Science om ytterligare 36 000 kvadratmeter. 

- Den nya Hagastaden-Stockholm Life blir en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, caféer och restauranger, konst, kultur, service och parker. Vi vill skapa en helt unik mötesplats som väver ihop och integrerar vetenskapsstadens olika beståndsdelar, Vi tror att det behövs platser som bjuder in, visar, lyssnar och kommunicerar, tillägger Ulrika Hellström.

Atrium Ljungberg har funnits i Hagastaden i närmare 25 år och är en av de största fastighetsägarna i området. Beståndet består bland annat av karaktäristiska industifastigheter från 1930-talet som tidigare Apotekarnes Mineralvattenfabrik, Glashuset och
PV-palatset. Samtliga fastigheter är om- och tillbyggda till moderna kontor med bevarad industriprägel.

Nacka, 2015-03-04
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 150304

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2