Atrium Ljungberg byter ticker (kortnamn) till... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg byter ticker (kortnamn) till ATRLJ B

Atrium Ljungbergs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på listan för stora bolag, Large Cap. Från den första september 2015 handlas aktien med tickern ATRLJ B och ändras därmed från det tidigare kortnamnet LJGR B.

Nacka 2015-08-31
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 05-08-31 Atrium Ljungberg byter ticker (kortnamn) till ATRLJ B