Atrium Ljungberg säljer fyra handelsfastigheter - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg säljer fyra handelsfastigheter

Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheterna Igor 8 (Kvarteret Igor i Västerås), Månadsmötet 9 (Mittpunkten i Östersund), Rotundan 1 (Rotebro Handel i Sollentuna) och Orminge 47:1 (Orminge Centrum i Nacka). De fyra fastigheterna omfattar totalt 63 300 kvadratmeter uthyrbar yta med ett hundratal butiker och restauranger.

Köpare är ett fastighetsinvestmentbolag tillsammans med en lokal partner.

- Försäljningen sker som ett led i vårt arbete att koncentrera fastighetsbeståndet till våra prioriterade marknader i Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg. Genom försäljningen frigör vi kapital och resurser till den fortsatta utvecklingen av vår projektportfölj och även för strategiska förvärv i dessa lägen, kommenterar Atrium Ljungbergs vd Ingalill Berglund.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till cirka 1,3 miljarder kronor före avdrag för uppskjuten skatt.
Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 90 miljoner kronor i koncernen och kommer att redovisas i bokslutet för det tredje kvartalet 2015.

Affären är villkorad av finansieringsförbehåll.

Köparen beräknas tillträda fastigheterna 1 oktober 2015.

JLL och Cederquist har varit Atrium Ljungbergs rådgivare i affären.

Nacka, 2015-07-17
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 150717