Atrium Ljungberg uppför ny byggnad för... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg uppför ny byggnad för Domstolsverket i Sickla

Domstolsverket har tecknat avtal med Atrium Ljungberg om att hyra 10 700 kvadratmeter i det planerade kontorsprojektet på Uddvägen i Sickla. En ny detaljplan som möjliggör utvecklingen av fastigheten erhölls under april.

Atrium Ljungberg planerar för två kontorsbyggnader på fastigheten Sicklaön 346:1, som ligger på västra Sicklaön, invid Sicklavägen och Uddvägen. Här äger bolaget ett större markområde med industrikaraktär. En ny detaljplan som möjliggör ökad exploatering för kontorsverksamhet vann laga kraft under april. Det planerade projektet omfattar totalt närmare 27 500 kvadratmeter uthyrbar area samt ett parkeringshus om cirka 12 000 kvadratmeter med cirka 450 parkeringsplatser. Investeringen uppgår till cirka 830 miljoner kronor och bedömt hyresvärde exklusive tillägg till 64 miljoner kronor.

Ett hyresavtal är tecknat med Domstolsverket (DOV) om cirka 10 700 kvadratmeter i ett av kontorshusen. DOV blir med sina verksamheter Nacka tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden samt Mark- och miljödomstolen en betydande hyresgäst i de nya kontorshusen. Hyresavtalet med DOV är villkorat av att regeringen ger sitt medgivande vilket beräknas kunna ske under hösten 2015. Tillträde till lokalerna är planerat till andra kvartalet 2018.

När hela utvecklingsprojektet är klart har Atrium Ljungberg omvandlat ytterligare en lågutnyttjad industritomt i Sickla till ett kvarter med moderna kontorsfastigheter för olika typer av företag. 

- Vi vill transformera det slutna industriområdet till ett attraktivt, stadsmässigt och inbjudande kvarter för stora och små kontorsverksamheter. Platsen kommer ge Sickla en ny entré, vilket höjer attraktiviteten för hela Sicklaområdet. Den nya Tvärbanan, som kommer att förlängas till Sickla station, planeras att vara i drift i augusti 2017. Det gör kontorsläget vid Uddvägen än bättre, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Atrium Ljungberg.

Nacka 2015-09-10
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 150910

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2