Atrium Ljungberg växer på ny marknad - förvärva... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg växer på ny marknad - förvärvar för 900 miljoner i Göteborg

Idag har Atrium Ljungberg tecknat avtal om förvärv av ett fastighetspaket om tre kontorsfastigheter i stadsdelen Lindholmen i Göteborg. Förvärvet är Atrium Ljungbergs första i Göteborg och bolagets ambition är att fortsätta växa på den marknaden.

De förvärvade fastigheterna Lundbyvassen 4:7, Lundbyvassen 4:8 och Lundbyvassen 4:13 (även kallade Citadellet, Tornen och M2) är belägna på Lindholmen, en stadsdel under utveckling och med tydliga framtidsvisioner.

Förvärvet sker via en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde om 897 miljoner kronor. Avtalet är villkorat av att fastighetsregleringen av M2 vinner laga kraft samt att Göteborgs kommunfullmäktige godkänner överlåtelsen. Säljare är Älvstranden Utveckling AB. Tillträde sker preliminärt den 30 september 2015.

Fastigheterna omfattar totalt cirka 35 000 kvadratmeter uthyrningsbara area och ett garage med cirka 400 p-platser. Uthyrningsgraden är 85 procent och bland tjugofemtalet befintliga hyresgäster finns företag som Älvstranden Utvecklingen, Volvo, IBM, Valmet, Sykes och Esab. Byggnaderna innehåller företrädesvis moderna och flexibla kontorslokaler med spännande detaljer och unika kvalitéer från varvstiden. 

- Göteborg är en intressant marknad med stor potential. Här vill vi, precis som på våra andra ställen, utveckla långsiktigt hållbara stadsmiljöer tillsammans med kommunen, hyresgäster och andra samarbetspartners. Förvärvet i Lindholmen är strategiskt viktigt för oss och nu har vi skapat en plattform för vidare expansion i Göteborg, kommenterar Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

Älvstrandens vd, Lena Andersson, betonar också vikten av Atrium Ljungbergs helhetssyn och utvecklingsambitioner:

- Speciellt roligt är det att Atrium Ljungberg har valt att investera i en så vital del av Göteborgsmarknaden som Lindholmen. De är mycket skickliga fastighetsutvecklare och kommer att bidra till att Lindholmen får rätt förutsättningar att utvecklas till ett område som når upp till Vision Älvstadens höga ställda ambitioner, säger hon.

Lindholmen, en del av Vision Älvstaden, är beläget på Hisingssidan av Göta Älv. Det tidigare varvsområdet har transformerats till ett modernt kontorsområde och kunskapsnod. Här ligger bland annat Lindholmen Science park och Chalmers, 350 företag med inriktning mot fordonsindustri, ICT, media och teknik samt ett trettiotal restauranger. Stadsdelen är arbets- och studieplats för cirka 20 000 personer och har en väl utbyggd infrastruktur. Under året påbörjas utbyggnaden av Lindholmshamnen, ett utvecklingsprojekt som syftar till att göra Lindholmen mer stadslikt genom att komplettera bebyggelsen i området med cirka 450 lägenheter, en förskola och ytterligare verksamhetslokaler. Under året påbörjas även detaljplanearbetet för Karlavagnsplatsen som bland annat kommer att innehålla Göteborgs första riktiga skyskrapa.

- Vi vill vara delaktiga i att utveckla Lindholmen med en blandning av olika verksamheter som stödjer Lindholmens och Älvstrandens vision. Vi kommer att etablera ett kontor med en lokal organisation som kan arbeta nära hyresgästerna och finna framtida utvecklingsmöjligheter. I vårt arbete att lära känna och förstå Göteborgsmarknaden har vi fått professionellt stöd från kommunen och Business Region Göteborg. Vi har arbetat fram ett ömsesidigt förtroende som jag hoppas ska fortsätta växa, säger Micael Averborg, affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Annelie Hulthén, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg välkomnar att en ny långsiktig fastighetsaktör etablerar sig i staden.

- Det är bra för Göteborg och visar att vi är mycket attraktiva för investerare. När stadens utveckling nu intensifieras med Älvstaden och vi bygger ihop staden över älven och ökar bostadsbyggandet så kommer möjligheterna att investera i Göteborg bli ännu bättre, säger Anneli Hulthén.


Nacka 2015-06-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 2015-06-12

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4