Digiversitet tar plats i västra Stockholm - Atrium Ljungberg

Digiversitet tar plats i västra Stockholm

Startskottet har gått för Järfälla kommun och fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs gemensamma projekt att utveckla framtidens lärosäte i Stockholm Väst i Barkarby. Under tisdagen arrangerades seminariet "Plats för digiversity" - ett samtal och dialog om utvecklingen av nydanande läromiljöer för högre studier. Deltog gjorde bland andra ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson.  

Forskning och utbildning förändras snabbt i takt med utvecklingen av digital teknik, samhällsutveckling och en ny generations sätt att lära. Hur ser de främsta lärandemiljöerna ut om 10 år? Vad har campus för roll och funktion när mycket undervisning är digital? Hur kommer internationella universitet att etablera sig i Sverige?

Vi ska konkurrera med kunskap i Sverige och inte med lägre löner. Sverige växer med 760 000 invånare fram till 2020 och vi måste därför investera i hela utbildningssystemet och bygga ut antalet platser på högskolan med 14 300 platser till 2018. Kvalitet och kvantitet måste klaras parallellt och vi kan inte koncentrera all högre utbildning till några få lärosäten. Utbildningen måste ske på plats där kompetensförsörjningen behövs, säger ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson som deltog i seminariet Plats för digiversity.

– Vi behöver helt nya miljöer och metoder för framtidens lärande i Stockholm Väst. Här ska man både kunna börja från början och vidareutveckla sina kunskaper under karriären. Vi börjar idag och inviger den 10 september 2018, säger Claes Thunblad, kommunstyrelseordförande i Järfälla.

Begrepp som ”flipped classroom” och ”digitala kemilab” antyder hur mycket sättet vi lär oss nya saker kommer att förändras. Den digitala trafiken ökar behovet av att träffas i det ”djupa mötet”. Det tror Ingalill Berglund, vd för Atrium Ljungberg, som är med och utvecklar nya slags miljöer som är lustfyllt och motiverande för studenter och pedagoger.

Den digitala plattformen kommer att vara allt viktigare för kunskapsöverföring samtidigt som behovet av tvärvetenskapliga kompetenser med koppling till näringslivet växer. Jag tror att fysiska platser för möten och lärande behövs och att de bör integreras i stadsstrukturen. Då kan vi nå en bredare målgrupp och möjliggöra kompetensutveckling genom alla faser i livet, säger Ingalill Berglund.
 
De traditionella lärosätena måste förnya sin pedagogik och expanderar genom olika samarbeten. Men det kan vara lättare att skapa förändring på en ny plats än i den gamla universitetsmiljön.

– I västra Stockholm har man nu en stor möjlighet att skapa en experimentstation för ny pedagogik och lärande, säger Bertil Andersson, rektor för Sydostasiens största universitet, Nanyang Technological University i Singapore.

Atrium Ljungberg, som har lång erfarenhet av att utveckla innovativa lärandemiljöer genom bland annat Kunskapsgallerian i Sickla och kvarteret Nod i Kista, samverkar nu med Järfälla kommun om utvecklingen av det nya navet i Barkarbystaden. Ambitionen är att skapa en regional mötesplats för lärande, näringsliv och kultur - en plats där människor, både studenter och företagare, verkar, träffas och utvecklas tillsammans. Platsen blir hjärtat i den dynamiska stadsmiljö som skapas runt Barkarby station/Stockholm Väst - ett av norra Europas största samhällsbyggnadsprojekt och en regional knutpunkt med järnväg, pendeltåg, Mälarbanan, t-bana, cykelstråk, Förbifart Stockholm, 21 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

Tisdagens seminarium ”Plats för digiversity” är ett arrangemang av Atrium Ljungbergs samhällsbyggarstudio Studio Atrium Ljungberg.

Nacka, 2015-06-24
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 150624

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3