Försäljning av fyra handelsfastigheter klar - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Försäljning av fyra handelsfastigheter klar

Idag uppfylldes villkoren för Atrium Ljungbergs försäljning av Rotundan 1 (Rotebro Handel i Sollentuna) och Orminge 47:1 (Orminge Centrum i Nacka). Samtidigt träffades avtal om försäljningen av Igor 8 (Kvarteret Igor i Västerås) och Månadsmötet 9 (Mittpunkten i Östersund). Affärerna avser försäljningen av de fyra handelsfastigheter som Atrium Ljungberg kommunicerade i juli och i september.

Köpare av Orminge Centrum och Rotebro Handel är Revcap tillsammans med en lokal partner. De nya ägarna tillträder fastigheterna den 30 november.

Köpare av Kvarteret Igor och Mittpunkten är den finska pensionsinstitutionen Keva tillsammans med en lokal partner, HEA fastigheter. Tillträde sker den 1 december.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Den totala köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till cirka 1 280 miljoner kronor före avdrag för uppskjuten skatt.

Affären ger Atrium Ljungberg ett positivt resultat efter skatt med cirka 80 miljoner kronor i koncernen och kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet 2015.

De fyra handelsfastigheterna omfattar totalt 63 300 kvadratmeter uthyrbar yta med ett hundratal butiker och restauranger.

Nacka, 2015-11-05
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 151105