Framflyttad tidpunkt för frånträde av fyra... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Framflyttad tidpunkt för frånträde av fyra handelsfastigheter

Under sommaren kommunicerade Atrium Ljungberg att avtal träffats om försäljning av fyra handelsfastigheter; Igor 8 (Kvarteret Igor i Västerås), Månadsmötet 9 (Mittpunkten i Östersund), Rotundan 1 (Rotebro Handel i Sollentuna) och Orminge 47:1 (Orminge Centrum i Nacka). Affären är villkorad av finansieringsförbehåll och tillträde beräknades ske 1 oktober 2015.

Då samtliga villkor i affären ännu inte har uppfyllts är tidpunkten för tillträde framflyttad och beräknas ske i slutet av november 2015.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till cirka 1,3 miljarder kronor före avdrag för uppskjuten skatt. Affären ger Atrium Ljungberg ett positivt resultat efter skatt med cirka 90 miljoner kronor i koncernen och kommer att redovisas i bokslutet för det fjärde kvartalet 2015.

De fyra fastigheterna omfattar totalt 63 300 kvadratmeter uthyrbar yta med ett hundratal butiker och restauranger.

Nacka, 2015-09-30
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 150930