Järfälla väljer Atrium Ljungberg för utveckling... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Järfälla väljer Atrium Ljungberg för utvecklingen av Barkarby College-Symbiosis

Atrium Ljungberg och Järfälla kommun har tecknat avtal för att tillsammans vidareutveckla Barkarby College till en regional mötesplats för lärande, kultur, näringsliv och högre utbildning. Barkarby College blir hjärtat i den dynamiska stadsmiljö som skapas runt kollektivtrafiknoden Barkarby station/Stockholm Väst. Byggstart beräknas kunna ske under 2016.

Under våren 2014 bjöd Järfälla kommun in till en markanvisningstävling för en del av nästa utbyggnadsetapp av Barkarbystaden i nordvästra Stockholm, en byggrätt om cirka 50 000 kvadratmeter. Syftet var att hitta en samarbetspartner för den fortsatta utvecklingen av konceptet och den fysiska utformningen av Barkarby College. Under hösten 2014 valde Järfälla kommun att gå vidare med Atrium Ljungbergs förslag "Barkarby College/Symbiosis" - ett stadskvarter med lärande, service, kultur och näringsliv, en dynamisk mötesplats mitt i en ny regional knutpunkt. Barkarbystaden och Stockholm Väst med omland är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt med 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser till 2030.
Ett samarbetsavtal tecknades runt årsskiftet 2014/2015 och kommunstyrelsen i Järfälla kommun beslutade den 2 februari att godkänna avtalet.

- Vi är stolta och glada över att få vara en del av den växande Barkarbystadens utveckling. Vi tar med oss vår mångåriga erfarenhet och kompetens av att bygga nydanande stads- och lärandemiljöer, som vi bland annat gjort i Sickla med Kunskapsgallerian, i Farsta med kulturutbildningsnavet Fanfaren och i Kista med Nod. Med markanvisningen har vi möjlighet att etablera oss i en av Stockholmsregionens mest intressanta knutpunkter, granne med ett av Storstockholms största handelsområden - ett område som växer och kompletteras med både bostäder och utökad infrastruktur, kommenterar Ulrika Hellström, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

Barkarby College är ett av Järfälla kommuns bidrag till den växande storstadsregionen och syftar bland annat till att tillgodose behovet av kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga.

- Barkarby College ska bli en regional knutpunkt och en samlingspunkt för Barkarbystaden och Järfälla, där lärandemiljöer med främst teknisk och naturvetenskaplig inriktning tillsammans med näringslivsinslag, kultur och service samlas. En plats för högre utbildning där människor vill vara, träffas och utvecklas tillsammans, säger Claes Thunblad kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

Samarbetsavtalet mellan Järfälla kommun och Atrium Ljungberg är ett ramavtal som ger Atrium Ljungberg ensamrätten att under tiden fram till 2019 förhandla med Järfälla kommun om förutsättningarna för exploatering, som totalt utgör cirka 50 000 kvadratmeter BTA. Målsättningen är att en första etapp om cirka hälften av den totala byggrätten ska komma igång under 2016 med inflyttning under 2018. Järfälla kommun kommer att förhyra en del av den första etappen för egen lärandeverksamhet.

Nacka, 2015-02-03
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 150203

Ladda ner bild