Svenskarna om mobilövervakning: ”Övervakning ok... - Atrium Ljungberg

Svenskarna om mobilövervakning: ”Övervakning okej om man får något för det”

Dagens teknik och den stora utbredningen av mobiltelefoner möjliggör kartläggning av exempelvis rörelsemönster, intressen och köpbeteenden. Nästan fyra av tio (38 procent) oroar sig för att deras rörelsemönster kartläggs i kommersiella syften och män oroar sig mer än kvinnor. Samtidigt är sju av tio beredda att dela med sig av information som ålder och kön om de får något i gengäld, exempelvis rabatt eller skräddarsydda erbjudanden. Det visar en undersökning från fastighetsbolaget Atrium Ljungberg som är genomförd av United Minds.

Under hösten presenterar Atrium Ljungberg rapporten Stadsrum - trender för framtidens handel. Framtidsstudien har kartlagt hur stadsrum, butiksmiljöer, och marknadsföring utvecklas tack vare nya beteendemönster och behov i kölvattnet av digitalisering, mobilteknik och uppkoppling. Idag är det endast ett fåtal svenskar som helt står utanför tillgång till mobiltelefon och den digitala världen. Exempelvis har 95 procent av 11-åringarna i Sverige en egen mobil och hälften av alla tvååringar har varit på nätet, enligt statistik från Myndigheten för radio och TV.

Varannan kan tänka sig dela personlig information
Närmare varannan tycker det är okej att ens rörelsemönster kartläggs via mobiltelefonen när man besöker en butik eller handelsplats (45 procent). Ännu fler kan tänka sig att dela med sig information om sina intressen (49 procent), men bara 5 procent kan tänka sig att dela med sig av sina kontakter på sociala medier. Information som sökhistorik kan 9 procent tänka sig att dela medan 8 procent inte kan tänka sig att dela med sig av någonting.

Viljan att dela digital information skapar möjligheter för handeln hela vägen från ritbordet till butiksutformning och köpögonblicket. Så länge konsumenten kan få förbättringar som exempelvis rätt erbjudanden i rätt tid, anpassade ytor efter verkliga rörelsemönster eller en mer personlig köpupplevelse verkar det finnas en acceptans för kartläggning av data. Jag tror till och med att det så att konsumenterna förväntar sig att handeln ska utnyttja de möjligheter som finns i den digitala tekniken, framförallt hos de yngre konsumenterna, säger Mattias Celinder, affärsområdeschef för Handel på Atrium Ljungberg.

Tidigare undersökningar visar att 81 procent av de butiksshoppare som får ett erbjudande i mobilen - när de befinner sig i butiken - öppnar meddelandet. Hela 79 procent av dessa genomför därefter ett köp kopplat till det specifika erbjudandet enligt Swirl 2014.

Varannan litar inte på företagen
Nästan hälften, 47 procent, litar i liten eller ganska liten utsträckning på att företag använder personlig information med respekt för den personliga integriteten. Män är mindre benägna att lita på företagen än kvinnor och yngre har större förtroende för bolagens ansvarstagande än äldre.

Integritetsfrågan är viktig och måste hanteras på rätt sida om både etiska ramar och juridiska gränser. Att själv kunna bestämma vilken data man delar är grundläggande och för branschen blir det viktigt att göra det enkelt för konsumenter att välja eller välja bort. Så länge man håller sig inom överenskommelsen verkar det som att konsumenten generellt positivt inställd till dela med sig av information så att företag kan utnyttja data, säger Mattias Celinder.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd på uppdrag av Atrium Ljungberg av United Minds under perioden den 2 till den 9 september 2015. Enkäten besvarades av 1036 svenskar i åldern 18 till 80 år och de samlades in med hjälp av en e-postenkät. Respondenterna är riksrepresentativt fördelade utifrån ålder, kön och regional bostadsort.

Nacka, 2015
Atrium Ljungberg AB (publ)

Release

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2