Annica Ånäs utsedd till ny vd för Atrium Ljungberg - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Annica Ånäs utsedd till ny vd för Atrium Ljungberg

Styrelsen för Atrium Ljungberg har tillsammans med vd Ingalill Berglund träffat en överenskommelse om att Ingalill lämnar sin vd-roll i Atrium Ljungberg. Annica Ånäs, cfo och tillförordnad vd kommer att efterträda Ingalill Berglund från och med fredag 19 februari.

- Det här är en bra lösning. Ingalill Berglund har gjort ett fantastiskt arbete och varit en starkt bidragande orsak till bolagets utveckling de senaste åren. Att Annica Ånäs nu tar över vd-skapet har vuxit fram i dialog mellan mig, Ingalill Berglund och styrelsen, säger Johan Ljungberg, ordförande i Atrium Ljungbergs styrelse.

Ingalill Berglund har arbetat på Atrium Ljungberg sedan 2001, varav de senaste fem åren som vd. Sedan september har hon varit sjukskriven och Annica Ånäs tillsattes i oktober som tillförordnad vd.

- Mina år på Atrium Ljungberg har varit roliga och givande, säger avgående vd Ingalill Berglund. Nu är det dags att lämna över stafettpinnen och jag är glad att det är Annica Ånäs som fått styrelsens förtroende att leda arbetet vidare. Det är en bra lösning för bolaget, som också möjliggör att jag den närmaste tiden kan lägga kraft på träning och återhämtning.

Annica Ånäs, har arbetat inom Atrium Ljungberg i sammantaget åtta år, först som ekonomichef, som cfo sedan 2011 och de senaste månaderna som tillförordnad vd. Hon har även arbetat som cfo på Hemsö Fastigheter samt varit vd inom kommunikationsbranschen. Dessutom har hon erfarenhet från flera styrelseuppdrag. Annica Ånäs har en akademisk bakgrund som jurist och civilekonom.

- Med Annica Ånäs som vd får vi såväl kontinuitet som en kompetent ledare. Hon delar bolagets starka värderingar och har styrelsens fulla förtroende. Dessutom är det glädjande att vi ännu en gång kan göra en intern vd-rekrytering, säger styrelseordförande Johan Ljungberg.

- Jag är mycket glad över förtroendet. Vår strategi är långsiktig och vi fortsätter fokusera på att bygga hållbara stadsmiljöer i Sveriges största städer med fokus på tillväxt och lönsamhet, kommenterar Annica Ånäs. Vi har en stor projektportfölj och med det arbete som genomförts de senaste åren har vi skapat förutsättningar för en ökad investeringstakt. Jag ser fram emot att leda bolaget i den spännande tid vi har framför oss, avslutar Annica Ånäs.

Nacka, 2016-02-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

Release

Ladda ner bild