Atrium Ljungberg får hållbarhetspris - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg får hållbarhetspris

Atrium Ljungberg vinner pris för sitt arbete med hållbarhet i stadsdelen Gränbystaden i Uppsala. Priset delades ut av organisationen Sweden Green Building Council under galan Sweden Green Building Council Awards på tisdagskvällen.

– Vi är glada och stolta över att vårt hållbarhetsarbete uppmärksammas så här. Vi har arbetat systematiskt i många år med miljöfrågor men framför allt med hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv. Så det är extra kul att vi får pris för vårt arbete med social hållbarhet, säger Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

Organisationen Sweden Green Building Council, som arbetar för ett hållbart samhällsbyggande, belönar varje år aktörer inom hållbarhetsarbete. Atrium Ljungberg får utmärkelsen i kategorin årets BREEAM-projekt. Utmärkelsen ska belöna det bästa projekt under det gångna året som certifierats enligt BREEAM-metoden för att utvärdera hållbarhet inom fastigheter. Atrium Ljungberg får priset för sitt arbete med att certifiera en ny byggnad i området Gränbystaden, i Uppsala.

I motiveringen betonas att Atrium Ljungbergs BREEAM-projekt är det första som målinriktat arbetat med att integrera en byggnad i sitt närområde genom att utöka sociala funktioner, anlägga nya lek- och mötesplatser samt att förbättra kollektivtrafiken.   

– Vi vill utveckla Gränbystaden från att vara ett traditionellt köpcentrum till att inrymma en mångfald av stadskvaliteter – och därigenom skapa mer värde för besökarna och kommunen. Det innebär nya bostäder men också nya mötesplatser som exempelvis restauranger och lekplatser, säger Michael Neumann, projektledare på Atrium Ljungberg för Gränbystaden.

Om Sweden Green Building Council
Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som består av närmare 300 medlemmar som arbetar med samhällsbyggande. SGBC vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar genom att, skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Sweden Green Building Council Awards delas ut årligen under konferensen Building Sustainability för att premiera hållbart byggande.
https://www.sgbc.se/

Om BREEAM-certifiering
BREEAM står för "BRE Environmental Assessment Method" och är en internationell certifieringsmetod för att utvärdera hållbarheten i fastigheter och fastighetsprojekt. I utvärderingsprocessen granskar en oberoende part arbetet inom tio kategorier: energi, hälsa och välmående, innovationshöjd, ekologisk påverkan, materialval, förvaltning, föroreningar, transporter, avfallshantering och vattenhantering.
http://www.breeam.com/

Om Gränbystaden

Gränbystaden är en stadsdel i Uppsala som i dag består av en galleriadel och ytterligare ett handelsområde strax norr därom. Atrium Ljungbergs vision för området är att skapaen ny, attraktiv och levande stadsdel i Uppsala, som består av bostäder, arbetsplatser, kultur och handel. Målet är att Gränbystaden inom några år ska upplevas som Uppsalas andra stadskärna.   

 

Nacka, 2016-10-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

Release

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3