Atrium Ljungberg får höjt betyg i global... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg får höjt betyg i global klimatutvärdering

Atrium Ljungberg höjer sitt betyg för andra året i rad i CDP:s globala utvärdering där företags klimatarbete betygsätts. Tusentals företag utvärderas och Atrium Ljungbergs betyg är bättre än det nordiska genomsnittet i fastighetsbranschen. 

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag har vår verksamhet en betydande klimatpåverkan. Därför är det viktigt att vi tar ansvar och detta är ett kvitto på att vi ökat takten i vårt klimatarbete. Det motiverar oss att jobba ännu hårdare med att minska vår klimatpåverkan framöver, säger Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

CDP utvärderar hur företag och organisationer arbetar med sin klimatpåverkan. De som medverkar utvärderas bland annat inom områden som strategi, riskhantering, utsläppshantering och uppföljning.

Atrium Ljungberg höjer sitt betyg till B, vilket är det tredje högsta betyget. Företag som godkänns av CDP ges ett betyg från A till D.  Det innebär att Atrium Ljungberg nu ligger över genomsnittet bland Nordens fastighetsägare. Särskilt bra betyg får Atrium Ljungberg för arbetet med utsläppshantering och riskhantering.

Vi är stolta över att vi utmärker oss och ligger över genomsnittet i branschen. Men vi är inte nöjda än – på sikt vill vi nå högsta betyg i CDP:s utvärdering. Det är en viktig kvalitetsstämpel som visar kunder, kommuner och våra investerare att vi tar ett långsiktigt ansvar för vår klimatpåverkan och klimatanpassning, säger Emma Henriksson.

Om CDP
CDP är en internationell ideell organisation som stödjer en hållbar ekonomisk utveckling genom samordnade mätningar av företags och organisationers klimatpåverkan. Tusentals företag deltar i CDP:s årliga klimatutvärdering där deras klimatarbete betygssätts på en nio-gradig skala enligt följande: A/A-, B/B-, C/C-, D/D-, F. Läs mer på CDP:s hemsida.


Release