Atrium Ljungberg förvärvar kontorsfastighet i... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg förvärvar kontorsfastighet i Kista

Idag har Atrium Ljungberg tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Borgarfjord 3 i Kista. Fastigheten omfattar 13 550 kvadratmeter och förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 325 miljoner kronor. Atrium Ljungberg ökar därmed sin närvaro i det välkända ICT-klustret, som just nu genomgår en stor omdaning.

Borgarfjord 3 är en modern kontorsfastighet i nordöstra Kista, strategiskt belägen längs med Kistagången och Torshamnsgatan med gångavstånd till Kista Galleria/ Kistas tunnelbana och Helenelunds pendeltågsstation. Fastigheten omfattar 13 550 kvadratmeter uthyrbar area och är fullt uthyrd till Ericsson.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 325 miljoner kronor. Säljare är Areim. Tillträde sker 20 april 2016.

Byggnaden uppfördes 1984. Åren 2009-2010 genomfördes en genomgående om- och tillbyggnad och byggnaden certifierades enligt LEED Gold. Samtliga lokaler i fastigheten hyrs idag av Ericsson vars hyresavtal löper till 31 december 2016.

Atrium Ljungberg bedömer att fastigheten har stora möjligheter att attrahera nya hyresgäster trots Kistas konkurrensutsatta hyresmarknad. Fastigheten ses också som ett bra komplement till bolagets övriga bestånd i Kista där man bland annat äger kvarteret Nod.

- Vår styrka är den lokala närvaron, vårt engagemang och nära samarbete med lokala aktörer. Det har visat sig vara framgångsrikt i vårt uthyrningsarbete. Kista kommer fortsätta vara ett nav för ICT-företag och den här flexibla byggnaden har stor potential att utvecklas till ett tydligt koncept som rymmer flera företag inom den branschen, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg.

Kista har på 30 år gått från att vara ett industriområde till en plats för världsledande forskning och teknikutveckling, främst inom ICT-området. De senaste åren har det skett miljardinvesteringar i Kista med nya kommersiella ytor, hotell och en mässa. Infrastrukturen har förstärkts främst genom nya väganslutningar. Området har en stark position genom ett starkt näringsliv och ett attraktivt geografiskt läge nära city, Arlanda och Uppsala. Samtidigt är Kista mitt i en stor omdaning.

- Inom några år kommer tusentals bostäder byggas, Tvärbanan anläggas och tunnelbanan förlängas förbi Kista. Vi är på väg mot Kista 4.0, en plats där stadsmiljön får allt mer urbana kvaliteter med liv och dynamik. Vi ser också en unik samverkan mellan aktörer inom framför allt ICT-sektorn, vilket gör Kista spännande. Det vill vi vara en del av, avslutar Micael Averborg.

Nacka 2016-04-13
Atrium Ljungberg AB (publ)

Fakta om fastigheten Borgarfjord 3:
Byggår: 1984, ombyggd 2009-2010
Uthyrbar area: 13 550 kvm
Antal våningar: 7
P-platser: 50 st.
Uthyrningsgrad: 100 % t.o.m. 2016-12-31
Antal hyresgäster: 1
Miljöcertifiering: LEED Gold

Pressmeddelande 160413

Ladda ner bild