Atrium Ljungberg partner i pilotprojekt inom... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg partner i pilotprojekt inom digital hälsa

Atrium Ljungberg är en av de stora fastighetsägarna i den framväxande life science-klustret i Hagastaden. Här planerar man just nu att bygga Life City, en ny mötesplats i hjärtat av den nya stadsdelen. Life City ska placeras på Skandinaviens mest visuella plats; överdäckningen av Essingeleden. Tillsammans med partnern och hyresgästen H2 Health Hub lägger Atrium Ljungberg nu grunden för projektet.

H2 Health Hub (H2) är partner och hyresgäst i Atrium Ljungbergs befintliga satsning på life science-företag i den nya stadsdelen i Stockholm. På Hälsingegatan i Hagastaden driver H2 sedan mars 2016 en co-working-miljö där företag, investerare, vårdgivare och beslutsfattare kan samlas för att tillsammans skapa digitala lösningar för vård, omsorg och konsumenter. Att H2 och Atrium Ljungberg redan nu inlett ett samarbete, före det att byggnationen av Life City påbörjats, ser Atrium Ljungberg som ett startskott för att fler ska sluta upp i den kommande life science-satsningen.

Atrium Ljungbergs vision för Life City är att det ska bli en scen och en mötesplats för näringsliv, akademi och samhälle där företag inom life science får tillgång till all den dynamik och kompetens som samlas inom ett begränsat område.

– Start-up-bolag och nya innovationer är oerhört viktiga för Sveriges utveckling. I H2:s koncept ligger framtidens innovationer inom digital hälsa – en bransch som växer explosionsartat när människor exempelvis vill kunna ta reda på mer om sin egen hälsa, utan att behöva köa till en läkare. Att dessa bolag startas och etableras just här är en viktig förutsättning i arbetet med att sätta Hagastaden på kartan som Sveriges Life Science-kluster, säger Camilla Lemnell, marknadsområdeschef i Hagastaden, Atrium Ljungberg.

Målgruppen för Life City är bland annat entreprenörer och start-up-bolag inom "health tech" – ett begrepp som samlar områden som mHealth, e-hälsa, telemedicin, wearables och gamification. Ofta handlar det om mindre företag som behöver draghjälp men även mer etablerade företag som ser vinning i att sitta tillsammans.

– Det vi vill skapa finns redan i dag i mindre skala i H2. Själva upplägget, med gemensamma utrymmen och samverkan mellan aktörer inom life science rimmar precis med våra visioner för Life City. I Life City ska de bästa förutsättningarna finnas för innovativa och dynamiska samarbeten. Vi har viljan och modet att satsa på kombinationen av växande branscher och samhällsnytta, fortsätter Camilla Lemnell.

– Att dela arbetsmiljö med andra motiverade personer är ett kraftfullt sätt att växla upp sin verksamhet. Därför är vi väldigt entusiastiska över att vi har kunnat starta vår verksamhet här på Hälsingegatan genom partnerskapet med Atrium Ljungberg. Med dem i ryggen kan vi erbjuda våra medlemmar en inspirerande och dynamisk mötesplats för att driva utvecklingen av smarta digitala hälsolösningar, säger Paul Beatus, vd och en av grundarna av H2.

I direkt närhet till det planerade Life City finns bland annat Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet och Stockholm universitetet. Byggnaden kommer att rymma lokalytor om totalt 25 000 kvadratmeter i fem våningsplan.

Atrium Ljungberg har erfarenhet från liknande projekt, bland annat från mötesplatsen Nod i Kista, där företagande, forskning och utbildning inom ICT giftes samman för att konkurrera internationellt.

Byggstart planeras till 2017 och Life City beräknas stå klart i slutet av 2019. Life City kommer att miljöcertifieras enligt Breeam.

Nacka, 2016-07-01

Atrium Ljungberg AB (publ)

 

För ytterligare information kontakta: 

Camilla Lemnell, Marknadsområdeschef, Atrium Ljungberg. Tel: 070-399 69 99
camilla.lemnell@al.se

Paul Beatus, vd och en av grundarna av H2 Health Hub. Tel: 076-256 99 53
paul@h2healthhub.com

Pressmeddelande 20160701

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2