Bankgirot flyttar till Atrium Ljungbergs... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Bankgirot flyttar till Atrium Ljungbergs fastighet i Liljeholmen

Atrium Ljungberg har tecknat ett sjuårigt avtal med Bankgirot om en kontorslokal i Liljeholmen. Efter närmare 30 år i Globenområdet flyttar Bankgirot i april/maj 2017 hela sin verksamhet till Atrium Ljungbergs relativt nyförvärvade fastighet i Liljeholmen, som därmed utökas med ytterligare ett företag med ett starkt varumärke.

Det var i februari 2015 som Atrium Ljungberg tillträdde tomträtten Stora Katrineberg 16 i stadsdelen Liljeholmen, en kontorsfastighet på cirka 40 000 kvadratmeter med ett trettiotal välrenommerade företag. Bankgirot kommer att flytta in på cirka 7 000 kvadratmeter kontorsyta som nu förhyrs av Sweco (tidigare Grontmij) och som lämnar dessa 30 april 2016. Planerad inflyttning för Bankgirot är april/maj 2017.

Fram till Bankgirots inflyttning genomför Atrium Ljungberg en större ombyggnation av lokalerna samt uppgradering och byten av fastighetens tekniska installationer. 

- Vi är stolta och glada över att Bankgirot, ett långsiktigt företag med starkt varumärke, väljer att lägga sin verksamhet hos oss i Liljeholmen. De kommer att få mycket bra lokaler i ett etablerat kontorskluster med närhet till service och med goda kommunikationsmöjligheter, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef för Transaktion och marknad på Atrium Ljungberg. 

Som det enda clearinghuset för massbetalningar i Sverige har Bankgirot en central roll i den svenska betalningsinfrastrukturen och säkerställer dagligen ett flöde på 50 miljarder kronor. Med betalsystemet Betalningar i realtid möjliggörs även sekundsnabba betalningar genom den mobila betalningslösningen Swish. Bankgirot erbjuder, utöver betalningar i sina betalsystem, dessutom exempelvis elektronisk identifiering och signering, e-fakturatjänster och annan informationshantering som möjliggör digitalisering av vardagsekonomin.

– Den här fastighetslösningen ger oss förutsättningar att skapa en modern kontorsmiljö med önskad flexibilitet och god arbetsmiljö. Det förbättrar möjligheten att öka medarbetarnöjdheten och ger möjlighet till effektiva kundmöten. Den marknad vi verkar på genomgår nu stora förändringar och det ställer höga krav på vår egen anpassningsbarhet och innovationskraft vilket den här kontorslokalen kan främja. Liljeholmen är dessutom ett område som under senare tid genomgått en förvandling från industriområde till en levande stadsdel, säger Torbjörn Ericsson, vd på Bankgirot.

Nacka 2016-04-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 160412