BAS Barkarby på väg att bli verklighet - Atrium... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

BAS Barkarby på väg att bli verklighet - Atrium Ljungberg tecknar avtal med Järfälla kommun

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun fattade på måndagskvällen beslut om att hyra närmare 11 000 kvadratmeter av Atrium Ljungberg för gymnasieutbildning, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet i BAS Barkarby i Barkarbystaden. Beslutet är ytterligare ett steg mot visionen om att skapa en regional mötesplats i den framväxande stadsdelen.  

Det var vid årsskiftet 2014/2015 som Atrium Ljungberg och Järfälla kommun startade sitt gemensamma arbete med att utveckla en regional mötesplats i Barkarbystaden; BAS Barkarby. Den fysiska utformningen av kvarteret har börjat ta form och inriktningen är tydlig; här ska lärande, kultur och idrott kombinerat med service, kontor och arbetsplatser samlas och samverka för att stärka den regionala konkurrenskraften och tillgodose behovet av kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och innovationsförmåga. Kommunstyrelsens beslut om att Järfälla kommun ska förhyra närmare hälften av den första etappen av BAS Barkarby är ytterligare ett steg mot att visionen blir verklighet.

- Kommunens verksamheter är en viktig grund för att fortsätta fylla BAS Barkarby med spännande innehåll. Vi är mycket glada över att vara en del av utvecklingen av Barkarbystaden som kommer att växa kraftigt de närmaste åren med bostäder, arbetsplatser och nya besöksmål, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.   

Hyresavtalen omfattar lokalytor om cirka 6 500 kvadratmeter för utbildning och cirka 4 300 kvadratmeter för kultur- och fritidsverksamhet. Tanken är att alla högskoleförberedande gymnasieprogram i kommunen ska samlas i BAS Barkarby som kommer att ha plats för cirka 950 elever. Kultur- och fritidsdelen kommer att innefatta ett folkbibliotek, en multihall för idrott och mässor med läktarplats för närmare 500 personer, projektverkstäder, danssal och konsthall. Utöver kommunens verksamheter planeras även för högskoleutbildning, kontor, restaurang, café och gym.

Hyresavtalen är villkorade av antagen detaljplan och marköverlåtelseavtal samt av investeringsbeslut i Atrium Ljungbergs styrelse. Planerad byggstart är under första kvartalet 2017 och inflyttning beräknas ske i juni 2019.

- Det här är ett viktigt framtidsbeslut. Järfälla kommun expanderar och i Barkarbystaden kommer en helt ny stadsdel att växa fram. BAS Barkarby blir hjärtat i den levande stadsmiljö som vi nu skapar runt västra Stockholms nya trafiknod. Det blir en attraktiv, regional mötesplats för högre utbildning, näringsliv samt kultur- och fritidsverksamhet där människor vill vara, träffas och utvecklas tillsammans, säger Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

Hela BAS Barkarby ska byggas i två etapper på en total byggrätt om cirka 50 000 kvadratmeter. Etapp 2 kommer innehålla ett hundratal bostäder och ett hotell. Preliminär byggstart för andra etappen är vid årsskiftet 2020/2021.

- Vi fortsätter att bygga dynamiska stadsmiljöer med blandat innehåll helt i linje med vår vision och våra strategier, avslutar Annica Ånäs.

Nacka 2016-06-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande 160621

Ladda ner bild