Certifierat hållbarhetsarbete i Gränbystaden! - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Certifierat hållbarhetsarbete i Gränbystaden!

Första bostadshuset i Gränbystaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Silver och City Gross-huset uppnår Breeam Very Good. I oktober belönades Atrium Ljungberg för årets Breeam-projekt av Sweden Green Building Council.  

– Sedan 2011 certifierar Atrium Ljungberg alla större nybyggnationer för handel och kontor med Breeam och från 2016 bostadshus med Miljöbyggnad. Betyget ”Breeam Very Good” är en framgång och bekräftelse på ett konsekvent hållbarhetsarbete, säger Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

Breeam är ett utmärkt verktyg för certifiering av kommersiella byggnader men passar inte för bostäder. Där har Atrium Ljungberg valt certifieringen Miljöbyggnad som är det mest spridda certifieringssystemet för bostäder i Sverige. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

– Vi har arbetat systematiskt i många år med miljöfrågor för att få energieffektiva byggnader, göra bra val vid inköp och inte minst hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv. En plats där man direkt känner att man trivs och vill vara, har goda förutsättningar att bestå, säger Emma Henriksson.

Atrium Ljungberg kommer att arbeta vidare med att miljöcertifiera både befintliga och nya fastigheter. Under 2017 inleds byggnationen av ytterligare två bostadshus och en utbyggnad av Gränbystaden galleria. I de tre husen blir det nära 200 hyreslägenheter och 2019 planeras byggstart för cirka 250 bostadsrätter.

Om Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är en certifieringsmetod utvecklad för svenska förhållanden och kan användas för både nya och befintliga byggnader. I utvärderingsprocessen granskar en oberoende part kvaliteten på energi, inomhusmiljö och materialval. Sweden Green Building Council står bakom certifieringen.

Om Breeam
Breeam står för "BRE Environmental Assessment Method" och är en certifieringsmetod för att utvärdera hållbarheten i nya och befintliga byggnader. I utvärderingsprocessen granskar en oberoende part arbetet inom tio kategorier: energi, hälsa och välmående, innovationshöjd, ekologisk påverkan, materialval, förvaltning, föroreningar, transporter, avfallshantering och vattenhantering.
 

Nacka, 2016-12-01
Atrium Ljungberg AB (publ)

Release

Ladda ner bild