Port 73 nu miljöcertifierat - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Port 73 nu miljöcertifierat

Handelsplatsen Port 73 i Haninge har certifierats enligt miljöcertifieringen Breeam In-Use. Certifieringen visar att Port 73 lever upp till högt ställda krav inom bland annat energieffektivitet och avfallshantering.

- Vi är jättestolta över att ha blivit miljöcertifierade. Vi jobbar med hållbarhetsperspektivet i varje beslut vi fattar och Breeam-certifieringen ger oss en bra grund inför ett fortsatt genomtänkt hållbarhetsarbete. Port 73 ska vara en plats som kommunen, hyresgäster och de som bor och verkar i närområdet uppskattar och har glädje av i många år framöver, säger Chris Helin, marknadsområdeschef på Atrium Ljungberg som äger och förvaltar fastigheten.  
 
Breeam-certifieringen baseras på en rad olika faktorer som påverkar platsens hållbarhet. Bland annat bedöms byggnaderna med avseende på energieffektivitet och avfallshantering samt ekologi. Port 73 har blivit certifierat med betyget "Very Good".

– Sedan 2011 certifierar Atrium Ljungberg alla större nybyggnationer med Breeam. Vi är stolta över att nu även kunna certifiera en redan existerande handelsplats. Betyget ”Very Good” är en framgång och ett utmärkt kvitto på ett konsekvent hållbarhetsarbete i förvaltningen av fastigheten, säger Emma Henriksson, hållbarhetsansvarig på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg kommer att arbeta vidare med att miljöcertifiera både befintliga och nya fastigheter.

Om Port 73
I Haninge har Atrium Ljungberg sedan 2009 arbetat med att utveckla Port 73 till en stor regional handelsplats i Södertörn. Här finns både service, stormarknader och en galleria med ett varierat utbud av butiker och restauranger. I framtiden planerar Atrium Ljungberg att öka utbudet i Port 73 ytterligare inom handel, kultur, service och bostäder. Atrium Ljungbergs långsiktiga vision för området är att skapa en levande och attraktiv stadsdel som växer ihop med och blir en naturlig del av Haninges stadskärna.

Om Breeam
Breeam står för "BRE Environmental Assessment Method" och är en certifieringsmetod för att utvärdera hållbarheten i fastigheter och fastighetsprojekt. I utvärderingsprocessen granskar en oberoende part arbetet inom tio kategorier: energi, hälsa och välmående, innovationshöjd, ekologisk påverkan, materialval, förvaltning, föroreningar, transporter, avfallshantering och vattenhantering. Betygsskalan är 'pass', 'good', 'very good', 'excellent' och 'outstanding'. Över 550 000 fastigheter i 77 länder har hittills certifierats med Breeam.

Nacka, 2016-09-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

Release

Ladda ner bild