Startskott för Atrium Ljungbergs bostadssatsning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Startskott för Atrium Ljungbergs bostadssatsning

Atrium Ljungberg, ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag med fokus på handels- och kontorsfastigheter,satsar nu på att bygga fler bostäder. Som en början kommer 450 nya lägenheter att byggas i Gränbystaden i Uppsala. Det planeras även för upp emot 1 000 nya lägenheter i Sickla i Nacka.

I dagsläget ökar Sveriges folkmängd med 150 000 personer per år och redan 2016 beräknas vi passera 10 miljoner invånare. Befolkningen i våra största städer väntas nästan dubbleras till år 2053 och efterfrågan på bostäder kommer att bli än större. Därför är en långsiktig bostadssatsning en betydelsefull del i Atrium Ljungbergs vision om att bygga levande stadsmiljöer och skapa framtidens stadsdelar. 

Idag, 3 mars, sattes spaden i marken för byggandet av 62 hyreslägenheter i Gränbystaden i Uppsala. Totalt planeras för 450 nya lägenheter i Uppsala inom en fyraårsperiod. Dagens spadtag är startskottet för Atrium Ljungbergs större och mer långsiktiga bostadssatsning där flera av bolagets områden kommer att kompletteras med hyres- och bostadsrätter. Exempelvis planeras för upp emot 1 000 nya lägenheter i Sickla.

- I det nya Sverige som växer fram ser vi en enorm efterfrågan på bostäder och attraktiva mötesplatser. Här har Atrium Ljungberg som stor fastighetsaktör och stadsutvecklare en viktig roll att spela. Därför inlededer vi nu en satsning där bostäder byggs som ett komplement på våra platser. Vår vision är att skapa stadsmiljöer som lever dygnet runt och där arbete, kultur, service och handel går hand i hand. Bostäder är en självklar del för att skapa den helheten, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Bolagets nuvarande projektportfölj har en jämn fördelning mellan bostäder, handelsfastigheter och kontorsfastigheter.

Atrium Ljungberg äger och förvaltar idag närmare 700 bostäder i Ärvinge i Kista och i stadskvarteret Mobilia i Malmö.

Byggstart för bostadsprojektet Gränby Entré är 3 mars 2016 och de första 62 lägenheterna beräknas stå klara för inflyttning hösten 2017. Det finns planer för ytterligare 130 hyresrätter i Gränby Entré med byggstart 2017 och för cirka 250 bostadsrätter med planerad byggstart 2019. Atrium Ljungbergs helägda dotterbolag TL Bygg är generalentreprenör för bostadsbyggandet i Gränby Entré. 

Nacka, 2016-03-03

Atrium Ljungberg AB (publ)

Release

Ladda ner bild