Atrium Ljungberg genomför första emission av... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg genomför första emission av gröna obligationer

Atrium Ljungberg har emitterat gröna obligationer om 1 300 miljoner kronor med en löptid på fem år, de första i bolagets gröna ramverk.  

Under måndagen den 13 mars emitterade Atrium Ljungberg 1 300 mkr femåriga obligationer, dels en obligation om 1 100 mkr med rörlig ränta om Stibor 3M plus 1,15 procent, dels en obligation med fast ränta om 200 mkr med en årlig kupongränta om 1,62 procent. SEB var arrangör av transaktionen och har även fungerat som rådgivare kring det gröna ramverket. Bolaget kommer att ansöka om notering av obligationen på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. 

Vi är glada att kunna erbjuda investerare med hållbarhetsfokus en möjlighet att investera i Atrium Ljungberg. Vårt hållbarhetsarbete är helt integrerat i affärsprocessen och steget att erbjuda gröna obligationer känns som ett naturligt led i finansieringen av våra långsiktigt hållbara fastigheter, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Atrium Ljungberg har en hög ambitionsnivå kring hållbarhetsarbetet där ett av målen är att certifiera hela fastighetsbeståndet fram till år 2021.

– Intresset för de gröna obligationerna har varit stort bland både nya och befintliga investerare. Vi har också märkt en ökad efterfrågan efter att vi fått vår publika rating från Moody´s, säger Martin Lindqvist, cfo på Atrium Ljungberg.

Totalt deltog 26 investerare i emissionen varav 20 var nya investerare i Atrium Ljungbergs obligation. Dessa stod för 76 procent av den totala volymen. Bland de nya investerarna finns Storebrand SPP, SEB IM, Första AP-fonden och Affirmative Investment Management.

Nacka, 2017-03-14
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande