Atrium Ljungberg ges markreservation vid... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg ges markreservation vid Mälarterrassen, Slussen

Idag offentliggjordes att Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Stockholms stad om en tidig markreservation om cirka 5 000 kvadratmeter BTA vid Slussen i Stockholm. Ambitionen är att skapa en mötesplats för mat och kultur för Stockholms invånare och besökare. Den nya mötesplatsen beräknas kunna invigas senast 2025.

Markreservationen som ges till Atrium Ljungberg avser del av fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87 vid Slussen, belägna i direkt anslutning till Södermalms torg och kajen ned mot Gamla stan. Avtalet innebär att Atrium Ljungberg under ett års tid har en option att ensam förhandla med Stockholms stad om markanvisningsavtal och förutsättningarna för kommande byggnation. Avtalet är villkorat av beslut i Exploateringsnämnden och målet är att markanvisningsavtal tecknas inom ett år.

- Vi är stolta och glada över att få vara en del av utvecklingen av nya Slussen och Södermalm. Vid Mälarterrassen vill vi tillsammans med staden skapa en attraktiv och levande mötesplats, en plats som stärker och utvecklar hela Slussenområdet. Vi tar med oss vår mångåriga erfarenhet och kompetens av att bygga stadsmiljöer med inslag av kultur och restauranger, som vi bland annat gjort i Sickla med både Dieselverkstaden och Nobelberget, kommenterar Ulrika Hellström, affärsutvecklare på Atrium Ljungberg.

- Staden ser fram emot att samarbeta med Atrium Ljungberg. Den nya byggnaden är en viktig pusselbit för Slussen och vår gemensamma vision att skapa en levande och attraktiv stadsmiljö, en mötesplats, kommenterar Håkan Falk förvaltningschef på Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare Glashuset och Sjömansinstitutet på Stadsgårdskajen vid Slussen, fastigheter om totalt cirka 26 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget har också en markanvisning för en byggrätt om 18 000 kvadratmeter BTA på Stadsgårdskajen. Dessutom äger Atrium Ljungberg Söderhallarna vid Medborgarplatsen på Södermalm.  

- Med möjligheten att få markanvisningen vid Mälarterrassen ökar våra förutsättningar att skapa ett riktigt bra sammanhang på Södermalm, där olika verksamheter kan stärka och utveckla varandra, säger Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg.

Målsättningen är att byggstart ska ske under 2020/2021 och att lokalerna invigs senast 2025.

Nacka, 2017-09-06
Atrium Ljungberg AB (publ) 

Om Slussen
Stadens ombyggnad av Slussen bidrar till att platsen blir en attraktiv, trygg och levande del av Stockholm. Nya Slussen minskar risken för översvämning i Mälaren och tryggar därmed dricksvattnet för två miljoner människor.
Nya Slussen skapar också smidigare möjligheter att resa, bo och mötas. Slussen ska vara en framkomlig, tillgänglig och säker anläggning för alla trafikslag.
Hela projektet beräknas vara klart 2025.

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3