Atrium Ljungberg prisas för stadsinnovation - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg prisas för stadsinnovation

Atrium Ljungbergs affärsutvecklingsansvarige för stadsinnovation, Jon Allesson, vinner ”Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling” på Sweden Green Building Awards 2017. 

– Vi på Atrium Ljungberg anser att hållbar stadsutveckling är att planera och bygga platser som ständigt förändras och utvecklas. Att vi ska vara det mest hållbara och innovativa stadsutvecklingsbolaget är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Mitt fokus på stadsinnovation är en viktig pusselbit i det arbetet, säger Jon Allesson, affärsutvecklings-ansvarig stadsinnovation på Atrium Ljungberg. Jag ser priset som ett av många tecken på att vi är på rätt väg. 

Priset för positiva bidrag till hållbar stadsutveckling i Sverige har tagits fram av Sweden Green Building Council med syftet att främja hållbar stadsutveckling. Priset delades igår ut till Jon Allesson på Sweden Green Building Awards 2017 med motiveringen: ”För att i olika samarbeten ha initierat okonventionella lösningar och för att han är drivande i att sprida idéer om hållbar stadsutveckling och samverkan till alla intresserade.”

Jon Allesson har arbetat på Atrium Ljungberg sedan 2011, senast i rollen som affärsutvecklare inom stadsutveckling. Bland de stadsutvecklingsprojekt som Jon ansvarat för ingår Nobelberget och Söderhallarna i Stockholm. Fokus för båda områdena är att skapa mötesplatser för en stor variation av innovativa företag blandat med verksamheter inom musik, konst och scenkonst, ingredienser som är avgörande för att skapa en levande stad.

Tjänsten med uttalat fokus på stadsinnovation är ny sen i juni och nu tar Jon Allesson nästa steg i fastighetsbolagets arbete med stadsutveckling. Det handlar bland annat om att hitta nya experimentella sätt att bygga stad och att skapa relationer och strategiska samarbeten med aktörer i framkant. Det handlar också om att innovera tillsammans med ibland oväntade partners från andra branscher med en annorlunda bakgrund.

­– Vi vill fortsätta skapa de mest attraktiva stadsmiljöerna i landet. Våra platser blir aldrig färdiga ­– de är i ständig utveckling för att kunna möta rådande behov. Hållbar stad växer fram i medskapandet med andra. Jons kreativitet och förmåga att skapa samverkan betyder mycket för att vi ska kunna utveckla landets bästa platser, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef affärsutveckling på Atrium Ljungberg.

Om Sweden Green Building Council:
Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som består av 330 medlemsföretag som arbetar med samhällsbyggande. SGBC vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar genom att, skapa bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Sweden Green Building Council Awards delas ut årligen under konferensen Building Sustainability för att premiera hållbart byggande. https://www.sgbc.se

Nacka, 2017-11-24
Atrium Ljungberg AB (publ)

Bilagor:

Case Nobelberget:
Ett exempel på projekt som Jon Allesson ligger bakom är Nobelberget i Sickla I samverkan med aktörer inom musik, teater, konst och klubbverksamhet har området utvecklats till ett av Stockholms mest levande kulturområden. På Nobelberget finns både konsert- och scenytor och Atrium Ljungberg har även upplåtit ett av de kommande rivningshusen till ett nio våningar högt coworkingspace som bland annat inhyser arkitekter, filmare, VR-bolag och konstnärer. Tre av våningarna upptas även av Satans Demokrati, en teaterupplevelse som skulle ha varit svår att skapa på en annan plats.

I nästa steg i utvecklingen av området till ett bostadsområde kommer Atrium Ljungberg att använda sig av sin innovationsplattform kallad "Urban Forest". Syftet är att låta boende, besökare och andra aktörer bli medskapare i planeringen av stadsdelen. Här vill Atrium Ljungberg fånga upp vad människor skulle kunna vilja ha på platsen utöver själva bostäderna.  

– Vi vill fånga upp vilka frågor de som är engagerade brinner för och vill se förverkligade. Det kan exempelvis handla om att skapa ett digitalt community, ett nätverk för boende, besökare, handlare och andra aktörer, som exempelvis skulle kunna ha inslag av delningsekonomi med en lokal valuta.  Det skulle också kunna handla om sådant som barnpassning eller ett gemensamt kök, säger Jon Allesson. 

Case Söderhallarna:
Ett annat område som Jon Allesson fokuserar på är konceptutvecklingen av nya Söderhallarna. Tanken är att Söderhallarna ska bli ett av Europas ledande kluster för food tech. Nyligen bjöd Atrium Ljungberg in stockholmarna att tycka till kring hur de vill se framtidens Söderhallar.

– Det finns ett stort intresse kring Söderhallarna och vi fick in mängder av bra idéer när vi bjöd in stockholmarna att tycka till. Många vill se ett bredare matutbud, mer grönt, vegetariskt och hållbart. Det är också många som vill se mer aktiviteter och ökad trygghet på Medborgarplatsen i anslutning till saluhallen, säger Jon Allesson.

Jons tre tips för att skapa platser för kultur, kreativitet och innovation

1. Blanda olika verksamheter
 
På Nobelberget har Atrium Ljungberg jobbat med att samla vitt skilda typer verksamheter, där alla ligger långt framme inom sina områden. Det har lagt grunden för oväntade samarbeten som har lett till nyskapande innovation inom exempelvis konstområdet.

2. Våga testa 
All innovation går ut på att testa och lyckas – eller misslyckas. Det gäller också för stadsutvecklingen.

3. Skapa samverkan 
För att skapa platser för attraktiv och spännande kultur krävs bra dialog. Att samla kulturaktörer och representanter från Nacka kommun och Atrium Ljungberg i rundabordssamtal var avgörande för Nobelbergets förmåga att locka besökare.

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2