Atrium Ljungberg utökar på Södermalm- förvärvar... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg utökar på Södermalm- förvärvar fastighet vid Slussen

Atrium Ljungberg har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheten Tranbodarne 13 på Södermalm i Stockholm. Fastigheten om cirka 3 300 kvadratmeter förvärvas till ett underliggande fastighetsvärde om 252 miljoner kronor och är ett komplement till bolagets redan befintliga bestånd vid Slussen.

Tranbodarne 13, även kallad Sjömansinstitutet, är belägen vid Katarinavägen och Stadsgården vid Slussen på Södermalm. Fastigheten ligger intill Tranbodarne 12, det så kallade Glashuset, som Atrium Ljungberg äger sedan tidigare. Bolaget har även en markanvisning på Stadsgårdsleden framför Glashuset.

Den förvärvade fastigheten omfattar cirka 3 300 kvadratmeter uthyrbar area med främst moderna kontorslokaler men även bostäder, café och galleri. Fastigheten är fullt uthyrd med ett hyresvärde om 12 miljoner kronor. De största hyresgästerna är Nordisk Film, Kontigo, Stockholms Internationella Handelsskola och Triggerfish.

Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 252 miljoner kronor. Säljare är Vasaparken. Tillträde sker 30 mars 2017.

– Sjömansinstitutet har ett unikt läge invid Slussen med milsvid utsikt över Saltsjön och Stockholm. Detta i kombination med väl tilltagna våningshöjder gör lokalerna väldigt attraktiva. Här finns spännande uthyrningsmöjligheter som kan utgöra komplement till våra lokaler i Glashuset. Det finns även möjlighet att utveckla fastigheten i framtiden, säger Monica Fallenius, affärsområdeschef för Transaktion och Etablering på Atrium Ljungberg.

Södermalm är ett av de mest attraktiva områdena i Stockholm och ett etablerat kontorsläge där hyresutvecklingen har följt den övriga utvecklingen i Stockholms innerstad som varit stadigt positiv under flera år. I och med det pågående projektet ”Nya Slussen” kommer nya kontorsytor att tillskapas på platsen.

– Genom förvärvet stärker vi vår position på en viktig delmarknad i Stockholm. På sikt, när vår markanvisning framför Glashuset ska realiseras, ser vi den här fastigheten som en pusselbit för vår helhetsplanering av området, kommenterar Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.


Om fastigheten Tranbodarne 13

Byggår: 1913
Historik: Byggnaden uppfördes på uppdrag av Järnvägs AB Stockholms Station-Saltsjön. Den ritades i jugendstil av arkitekten Axel Johan Anderberg, känd för att bland annat ha ritat Kungliga Operan, Oscarsteatern och Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Det nya stationshuset öppnades år 1914. Huset inrymde även godsmagasin, bolagskontor samt en direktörsbostad. Stiftelsen Stockholms kyrkliga Sjömansvård köpte fastigheten 1938. Sjömansinstitutet och Sjömanskyrkan var hyresgäster i fastigheten fram till 2008.
Uthyrbar area: 3 304 kvm
Uthyrningsgrad: 100 %
Hyresvärde:  12 mkr
Antal hyresgäster: 15

Om Slussen 
Slussen är en av Stockholms viktigaste knutpunkter med folkliv, restauranger, arbetsplatser och boende. Varje dag passerar cirka 750 000 personer med bil, kollektivtrafik, cykel eller gående. Sommaren 2016 påbörjades projektet Nya Slussen, en ombyggnation av trafiklösningen, bussterminalen, breddning av gång- och cykelbanor och anläggning av en ny kajpromenad. Projektet innefattar även nya parker och mötesplatser för kultur, nöje, restauranger och caféer samt möjlighet för ny exploatering. Hela arbetet med Nya Slussen planeras vara klart 2025.


Nacka, 2017-03-10 
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3