Port 73 ökar både besöksantal och omsättning - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Port 73 ökar både besöksantal och omsättning

Handelsplatsen Port 73 i Haninge blir alltmer populär. Besöken ökade med 5 % och omsättningen av sällanköpsvaror med drygt 8 % under 2016. Tillgänglighet och utbud är två framgångs-faktorer som lockar kunder även från grannkommuner.

Under 2016 har Port 73 lockat 5,2 miljoner besökare vilket är 5 % fler jämfört med 2015. Omsättningen för restauranger och caféer har ökat med hela 32 % under året medan sällanköpsvaror har ökat med över 8 %. Inga ytor har tillkommit under perioden, däremot har utbudet stärkts.

– Vi har arbetat fokuserat och framgångsrikt med utbud och tillgänglighet, säger Chris Helin, Marknadsområdeschef hos fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Bland annat har Burger King och Kronans apotek öppnat under året och vi märker redan att det är uppskattade aktörer.

Mätningar visar att nära var tredje besökare i Port 73 kommer från en annan kommun än Haninge. Handelsplatsen lockar Haningebor som behöver lösa sina vardagsbehov på ett smidigt sätt men också kunder från grannkommuner. Det skapar arbetstillfällen som bidrar till att Haninge blir en mer attraktiv kommun att bo och leva i. Port 73 sysselsätter idag över sexhundra personer.

– Stamkunderna är såklart Haningeborna, men det är roligt att Port 73 har en sån dragningskraft på kunder från Tyresö, Huddinge, Nynäshamn och de södra delarna av Stockholm, berättar Chris Helin. Planerna för 2017 är att fortsätta utveckla upplevelsen på plats, så att våra kunder känner sig ännu nöjdare med att besöka oss ofta. Både genom nya butiker, men också genom lite mer oväntade inslag.

Haninge Kommun är Sveriges 24:e största kommun och den sjätte största i länet. Haninge är en av åtta regionala stadskärnor i Stockholms Län. Visionen är att dessa regionala stadskärnor ska få mer storstadskaraktär med all den bebyggelse, utbud av nöjen, kommunikationer och service som präglar en levande stad.


Om Port 73

Port 73 är en stor regional handelsplats på Södertörn som sedan 2009 drivs och utvecklas av Atrium Ljungberg. Här finns service, stormarknader och en galleria med ett varierat utbud av butiker och restauranger. I framtiden är planen att öka utbudet i Port 73 ytterligare inom handel, kultur, service och bostäder. Atrium Ljungbergs långsiktiga vision för området är att skapa en levande och attraktiv stadsdel som växer ihop med och blir en naturlig del av Haninges stadskärna.

Pressmeddelande 170113

Ladda ner bild