Söderhallarna vid Medborgarplatsen lockar... - Atrium Ljungberg

Söderhallarna vid Medborgarplatsen lockar kreativa näringar - stor uthyrning av Atrium Ljungberg till globalt mediebolag

Atrium Ljungberg vill bidra till att göra Medborgarplatsen på Södermalm till stockholmarnas självklara mötesplats för kreativitet, mat och kultur. En stor och viktig pusselbit har nu lagts vad gäller kontorsdelen i Söderhallarna, då den globala mediekoncernen Omnicom Media Group under sommaren flyttade in sin svenska verksamhet i nyrenoverade lokaler om närmare 2 300 kvadratmeter. 

Huvudkontoret för Omnicom Media Group Sverige flyttade till Söderhallarna i slutet av juni, tillsammans med samtliga av koncernens bolag i form av mediebyråerna OMD och PHD. Totalt sysselsätter koncernen över 200 personer.

- Atrium Ljungberg har anpassat lokalerna efter våra behov i hur man bedriver en modern och kollaborativ verksamhet som passar vår kultur. Ett krav för vår flytt har även varit att samtliga våra bolag ska kunna bedriva sina verksamheter och ha sina kontor helt fristående från varandra, vilket Söderhallarna med dess storlek möjliggjort. Genom att vi har etablerat oss mitt på Södermalm bland stor kommers runt omkring har vi fortsatt goda förutsättningar för att växa vår verksamhet, kommenterar Ali Tajbakhsh, CEO på Omnicom Media Group.

- Vi tror mycket på Atrium Ljungbergs ambitioner med Söderhallarna - att skapa innovativa miljöer med olika verksamheter som kontor, kultur, restauranger och saluhall. Det bidrar till en blandning av människor och till en mer livfull plats, avslutar Ali Tajbakhsh.

Det var i slutet av 2016 som Atrium Ljungberg förvärvade fastigheten Fatburen 2 vid Medborgarplatsen, vilket innebär att bolaget idag äger och förvaltar båda fastigheterna som Söderhallarna består av. Atrium Ljungberg ser en potential i att kunna skapa en bra helhet av fastigheterna med bland annat moderna kontor för företag inom kreativa branscher och en utvecklad saluhall.

- Med förvärvet av Fatburen 2 har vi nu möjlighet att påverka Medborgarplatsen som helhet vilket är väldigt roligt. Vi vill att Medborgarplatsen, som ju är Södermalms hjärta, ska vara en sammanhängande, levande stadsmiljö med en intressant blandning av verksamheter. Omnicom Media Group är ett mycket välkommet tillskott till den blandningen. Genom ett erbjuda innovativa kontorsmiljöer på en av Stockholms mest intressanta platser tror vi att vi kan locka flera kreativa verksamheter att etablera sig här, kommenterar Petter Klingofström, uthyrningschef kontor på Atrium Ljungberg.

Hyresavtalet med Omnicom Media Group sträcker sig över fem år och är ett så kallat grönt hyresavtal som fokuserar på att tillsammans med hyresgästen underlätta för att bedriva en resurseffektiv verksamhet.

Nacka 2017-08-22
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3