Atrium Ljungberg - en av Sveriges bästa... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg - en av Sveriges bästa arbetsplatser för femte året i rad

Atrium Ljungberg rankades för femte året i rad som en av Sveriges bästa arbetsplatser. Det blev klart i måndags kväll när det internationella företaget Great Place To Work® offentliggjorde sin lista över "Sveriges bästa arbetsplatser 2018". I den senaste medarbetarundersökningen svarar hela 95 procent av Atrium Ljungbergs anställda att de sammantaget tycker att bolaget är en mycket bra arbetsplats.

Ett av Atrium Ljungbergs övergripande affärsmål är att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Sedan 2011 deltar bolaget därför i Great Place to Works® utvärdering av "Sveriges Bästa Arbetsplatser" där styrkor och utvecklingsområden som arbetsgivare identifieras. Förutom att för femte året i rad ha placerat sig på topplistan för medelstora organisationer överträffade Atrium Ljungberg sitt interna mål om att i medarbetarundersökningen nå ett genomsnittligt förtroendeindex på 85 procent. Resultatet för 2017 års medarbetarundersökning uppgick till ett förtroendeindex på hela 88 procent. Allt sammantaget tycker 95 procent av de anställda att Atrium Ljungberg är en mycket bra arbetsplats.

- Det är mycket glädjande att våra medarbetare är så nöjda med alla delar som spänner inom områdena trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Jag tror att det beror på att vi ger stort ansvar och stort mandat, med våra värderingar som en tydlig kompass. Vi är noga med att lyssna och ta vara på initiativ som kommer från medarbetare och får tack vare det kreativitet och engagemang tillbaks. Att vi för femte året i rad är på listan över de bästa arbetsplatserna i Sverige visar att vi arbetar rätt, långsiktigt och konsekvent med medarbetarfrågorna, säger Helena Martini, HR-chef på Atrium Ljungberg.

För att ytterligare stärka varumärket, arbetsplatskulturen och innovationskraften påbörjade Atrium Ljungberg under 2017 ett stort arbete kring dessa frågor. Arbetet resulterade bland annat i att man i januari 2018 flyttade sitt huvudkontor till nyrenoverade lokaler i Sickla och införde ett helt aktivitetsbaserat arbetssätt.

- För att kunna driva innovation måste vi själva tänka nytt. Vi ville hitta ett arbetssätt som är inspirerande och gynnar kreativiteten. Med det nya aktivitetsbaserade arbetssättet har vi skapat en kreativ miljö som ger förutsättningar för effektivt och produktivt arbete och samtidigt visar att vi ligger i framkant vad gäller utvecklingen av framtidens kontor, avslutar Helena Martini.


Nacka, 2018-03-27
Atrium Ljungberg AB (publ)


För mer information om Sveriges Bästa Arbetsplatser 2018:
www.sverigesbastaarbetsplatser.nu


Om listan "Sveriges Bästa Arbetsplatser 2018"
Great Place to Work® utvärderar organisationer utifrån både medarbetar- och arbetsgivarperspektivet. Genom en medarbetarundersökning, indelad i dimensionerna trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap, mäts hur väl de anställda litar på de man arbetar för, stoltheten över sitt arbete och trivseln med kollegor. Genom en kulturprofil som beskriver organisationens arbetsgivarerbjudande bedöms hur väl organisationen når sina mål, har medarbetare som är engagerade och gör sitt bästa samt arbetar tillsammans som ett team i en kultur som bygger på förtroende. Vid bedömningen utgör resultatet av medarbetar-undersökningen två tredjedelar av poängsumman och bedömningen av kulturprofilen en tredjedel av poängsumman.

Pressmeddelande 180327

Ladda ner bild