Atrium Ljungberg gör stora kontorsuthyrningar i... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg gör stora kontorsuthyrningar i Forumkvarteret, Uppsala

Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Academic Work och Tengbom som båda väljer Forumkvarteret i Uppsala för sina nya kontorsetableringar. Samtidigt utökar den befintliga hyresgästen KitchenTime sin yta. Totalt innefattar de nya uthyrningarna drygt 2 400 kvadratmeter.

Fastighetsägaren Atrium Ljungberg har under de senaste två åren genomfört en omfattande upprustning och ombyggnad av Forumkvarteret som idag innehåller både kontorslokaler, bostäder och en galleria där utbudet förstärkts med fler nya restauranger, caféer och butiker.

De nya hyresgästerna flyttar in på det övre galleriaplanet som har omvandlats till toppmoderna kontorslokaler med direktaccess till gallerians utbud via egen rulltrappa. Lokalerna är speciellt anpassade efter hyresgästernas behov och på våningsplanet har också en gemensam mötespunkt för kontorshyresgästerna skapats som även externa kunder kan nyttja.

Academic Work rekryterar och hyr ut ”young professionals” – studenter och akademiker som befinner sig i början av karriären. Bolaget är ett av de största bemannings- och rekryteringsföretagen på tjänstemannasidan i Sverige och verkar inom en mängd branscher. Academic Work har i dagsläget 16 medarbetare i Uppsala och växer stadigt. I april 2019 flyttar de in på cirka 450 kvadratmeter i Forumkvarteret.

Tengbom arkitekter har under 2018 förvärvat Werket och nu pågår en integrationsprocess för att bli ett; Tengbom i Uppsala. Företaget är en av landets största arkitektbyråer med verksamhet på elva orter i Sverige och Finland. Idag sitter medarbetarna i Uppsala i två olika lokaler men från och med oktober 2019 flyttar företaget in i det nybyggda kontoret om ca 1 500 kvadratmeter i Forumkvarteret.

Vi valde Forumkvarteret för dess unika position i Uppsala, ett stenkast från centralstationen men också med direktaccess till Uppsala citys kommersiella flöde med handel, restauranger och service. För oss var det också viktigt att Atrium Ljungberg är en närvarande hyresvärd med egen driftpersonal som finns på plats i fastigheten, säger Niklas Malmfors, kontorschef på Tengbom.

KitchenTime har varit hyresgäst i Forumkvarteret sedan 2015. Bolaget är verksamma inom e-handel för köks- och heminredning och har succesivt hyrt mer yta i takt med att bolaget växer. I september 2019 utökar man med 400 kvadratmeter till totalt cirka 1000 kvadratmeter.

Bland övriga kontorshyresgäster i Forumkvarteret märks bland andra Didner & Gerge, Knightec och Structor.

Vår ambition är att Forumkvarteret ska bli ett urbant innerstadskvarter med ett starkt utbud av handel, restauranger och caféer, kombinerat med bostäder och attraktiva kontorsmiljöer. Forumkvarteret ska bli en mötesplats mitt i city, en plats som lever under dygnets alla tider. Vi är väldigt glada över att både Academic Work och Tengbom valt att etablera sina nya kontor hos oss, det är ett kvitto på platsens attraktivitet, idag och i framtiden, säger Eva Troell, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg.

Under våren 2019 färdigställs de resterande handelsdelarna och de ytterligare kontorsytor som finns i galleriadelen blir färdiga under hösten samma år. Därefter fortsätter arbetet uppåt i huset där ytterligare cirka 2 000 kvadratmeter moderna kontorslokaler tillskapas. Kontoren är unika och har bland annat terrass ut mot gågatan. Lokalerna beräknas vara inflyttningsklara under 2019 - 2020.

Hyresavtalen med Academic Work, Tengbom och KitchenTime är så kallade gröna hyresavtal - en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.

Nacka, 2018-10-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild