Atrium Ljungberg inviger nytt konstverk på... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg inviger nytt konstverk på Kungsholmen

Just nu skapar hela 24 konstnärer ett gemensamt graffitikonstverk på husfasaden på Kronobergsgatan 35, Kungsholmen i Stockholm. Initiativet är startskottet för ett utökat samarbete mellan fastighetsbolaget Atrium Ljungberg och Kollektivet Livet. 

I snart ett decennium har Atrium Ljungberg givit Kollektivet Livet möjlighet att skapa konstverk i form av muralmålningar på husgaveln på Kronobergsgatan 35 på Kungsholmen i Stockholm. Konstnärerna får alltid frihet i skapandet och verken har varit ett uppskattat inslag i stadsbilden. Det senaste verket, ”FUCK THE WORLD”, som målades av konstnären Carolina Falkholt, väckte stort intresse både i Sverige och internationellt.

För att uppmärksamma det långa samarbetet samlas nu alla konstnärer som hittills bidragit med konst på husgaveln, med ungefär lika många nya konstnärer från Sverige och andra delar av Europa. Tillsammans skapar de ett gemensamt verk, kallat “STHLM 5 POINTZ”. Verket kommer att vara färdigt under den första helgen i oktober.

- 5 Pointz var en fastighet i New York som under 90-talet uppläts som ateljéer för nära 200 konstnärer. Husets fasad blev en föränderlig och samtida samlingsplats för gatukonst och muraler och fick stor internationell uppmärksamhet. Med verket STHLM 5 POINTZ vill vi hedra alla våra tidigare konstnärer som bidragit med verk på fasaden genom att göra en “homage”, säger Andreas Blom, grundare och curator, Kollektivet Livet.

Konstverket består av 24 så kallade throw-ups, som är en av de klassiska uttrycksformerna inom graffitiscenen. De flesta graffitikonstnärer har en egen variant och har utvecklat sin throw-up till perfektion under sin karriär.

I samband med att konstverket på Kronobergstan 35 avtäcks kommer Atrium Ljungberg och Kollektivet Livet lansera en hemsida där man kan läsa mer om alla tidigare verk och konstnärer. På www.kronobergsgatan35.com kommer det på sikt även att finnas möjlighet att beställa produkter som till exempel t-shirts och prints av utvalda konstverk. Allt överskott från försäljningen går till utvecklingen av husgavelns konst. Atrium Ljungberg ser även över möjligheten att införa liknande gatukonst på flera fastigheter i de fyra storstäder där bolaget finns representerat.

- Kultur och konst är en viktig del i utvecklingen av intressanta stadsmiljöer och vi tror starkt på idén att låta kulturen breda ut sig och ta plats. Med konsten skapas möten och människor förenas. En viktig förutsättning för konstnärerna är att det finns långsiktiga samarbetspartners som ger konstnären stort utrymme till fritt skapande. Vi är därför väldigt glada att ytterligare utveckla vårt samarbete med Kollektivet Livet och hoppas att konsten kommer att uppskattas av de som lever i våra städer, säger Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation, Atrium Ljungberg.


Nacka, 2018-10-05
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande