Atrium Ljungberg låter konstverket på Kungsholm... - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg låter konstverket på Kungsholmen visas en vecka

Atrium Ljungberg har tagit beslut om att låta konstverket med den blå penisen sitta uppe i en vecka. Bolaget ser till de närmaste grannarnas intressen men vill samtidigt värna om den konstnärliga friheten. Genom att låta konstverket sitta uppe under en vecka ger Atrium Ljungberg den intresserade allmänheten möjlighet att ta del av verket. 

Sedan ett antal år tillbaka har Atrium Ljungberg givit konstnärskollektivet Livet möjlighet att skapa konstverk på husgaveln på Kronobergsgatan 35. De får alltid konstnärlig frihet i skapandet av sina verk. På morgonen onsdagen den 11 april fick Atrium Ljungberg, samtidigt som alla andra Kungsholmsbor, se Kollektivet Livets nya verk för första gången.  

Verket, som är döpt till ”FUCK THE WORLD”, föreställer en blå penis och är målad av konstnären Carolina Falkholt som tidigare har fått mycket uppmärksamhet för liknande verk, bland annat i New York.

Verket har på kort tid fått mycket uppmärksamhet och skapat reaktioner även i Sverige. Vissa är positiva till verket och tycker att det fyller en viktig del i debatten om sexualitet, kropp och kön. Andra, i synnerhet grannar, har mottagit verket mindre väl och uppfattar det som stötande.

Konstverken på husfasaden Kronobergsgatan är inte permanenta utan byts normalt ut med några månaders mellanrum. Med en ambition om att se till de närmaste grannarnas intresse och samtidigt värna Kollektivet Livets konstnärliga frihet har Atrium Ljungberg därför tagit beslut om att låta konstverket få sitta uppe i en vecka för allmänheten att ta del av.

- ”Kultur och konst är en viktig del i utvecklingen av intressanta stadsmiljöer. Vi är givetvis måna om den konstnärliga friheten men samtidigt måste vi respektera de närmaste grannarnas åsikter. Genom att låta verket sitta uppe under en kortare period erbjuder vi alla intresserade att ta del av verket, säger Camilla Klint, marknadsområdeschef Atrium Ljungberg.

Nacka, 2018-04-12
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande