Återwin-win siktar på fem ton kläder för att... - Atrium Ljungberg

Återwin-win siktar på fem ton kläder för att hjälpa människor i utsatthet

Inför julen genomför Atrium Ljungberg, Älvstranden Utveckling och Göteborgs Stadsmission en klädinsamling på Lindholmen. Målet är att samla in fem ton kläder. Kläderna hjälper göteborgare som lever i utsatthet att hålla sig varma i vinter och bidrar till hållbarhet både för människor och miljö.

Insamlingen pågår från 25/11 till 20/12 och är en fortsättning på Atrium Ljungbergs och Stadsmissionernas samarbete Återwin-win, som samlat in över 300 ton kläder under fem år. Kläderna gör nytta på flera sätt när de sorteras och säljs i Göteborgs Stadsmissions butiker. Dels ger hanteringen praktik och arbetsträning, dels går överskottet från försäljningen till Stadsmissionens sociala arbete i Göteborg och slutligen så får kläderna ett förlängt liv istället för att slängas, vilket är bra ur hållbarhetssynpunkt.

- Vi är alla en del av staden och nu när vi går in i årets mörkaste och kallaste period finns det många människor som lever i utsatthet, säger Morgan Westlund fastighetschef på Atrium Ljungberg. Vi är 20 000 personer som arbetar och studerar på Lindholmen varje dag och vi hoppas att många vill hjälpa till med insamlingen.

Nytt för i år är att Göteborgs stadsmission har öppnat en butik på Lindholmspiren 5A, med ett fint urval av second hand, där även insamlingen sker. Med i kampanjen är också Älvstranden Utveckling och förhoppningen är att de medverkande parternas stora nätverk ska vara till hjälp i insamlingen. Butiken och insamlingen är öppen måndag till fredag klockan 11-18 fram till 20 december.  

- Göteborgs Stadsmission möter många människor som lever i någon form av social utsatthet i vår stad. Många som har svårt att få pengarna att räcka till vinterjackor, kängor och tre mål mat om dagen. Vår second hand-verksamhet ger också människor en möjlighet att bygga en framtid och en väg till egen inkomst, genom arbetsträning, säger Linus Bergström, verksamhetschef för Göteborgs Stadsmissions second hand. Genom att skänka kläder till oss bidrar du till ett hållbart samhälle på många sätt.

Medverkande parter:

Atrium Ljungberg erbjuder moderna och flexibla kontorslokaler på Lindholmen, med hyresgäster som CEVT och Ericsson. Fastigheterna ligger intill Chalmers tekniska högskola och Lindholmen Science park, ett viktigt kluster för utvecklingsintensiva teknik-, utbildnings- och medieföretag. I samverkan med andra aktörer vill Atrium Ljungberg fortsätta att vara en aktiv part i stadsutvecklingsprojektet Vision Älvstaden. 

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden. Kärnverksamheten är hållbar stadsutveckling och bolaget äger och förvaltar även fastigheter i Göteborg. www.alvstranden.com

Sveriges Stadsmissioner är en idéburen organisation som verkar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige, och består av de lokala stadsmissionerna i Eskilstuna, Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västerås och Örebro. www.stadsmissionen.org

N​acka, 2019-11-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2