Atrium Ljungberg inkluderas i EPRA Index (FTSE... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg inkluderas i EPRA Index (FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series)

Atrium Ljungberg AB (publ) kommer att ingå i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series från och med den 23 september 2019.

FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index är bland de mest erkända och använda indexen för börsnoterade fastighetsinvesteringar och består av nästan 500 fastighetsbolag globalt. FTSE EPRA Nareit Developed Europe Index, den europeiska delen av indexen där Atrium Ljungberg också kommer att ingå, omfattar idag över 100 bolag med ett totalt börsvärde tillgängligt för handel (så kallad free-float) på över 200 miljarder euro.

– Jag är väldigt glad över att vi kommer att ingå i EPRA Index. Detta kommer att öka intresset för bolaget och bör även vara positivt för likviditeten i vår aktie,
säger Martin Lindqvist, cfo.

Nacka, 2019-09-09
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bild