Stockholms största solcellsanläggning finns i... - Atrium Ljungberg

Stockholms största solcellsanläggning finns i Sickla

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg har installerat solceller på taken till tre fastigheter i Sickla. Med sina 4 500 kvadratmeter blir anläggningen den största av sitt slag i Stockholm – och stärker ytterligare Sicklaområdets hållbara stadsutveckling.

Det här är en milstolpe i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete, som vi tror kommer uppskattas av både invånare i Nacka kommun och besökare. Att ta tillvara på den energi som solen ger och producera förnyelsebar el är ett bidrag för att klara de klimatutmaningar som vi står inför, säger Emma Henriksson, chef digital utveckling och hållbarhet på Atrium Ljungberg.

Solcellsanläggningen i Sickla blir den största av sitt slag i Stockholms län och en av de största i Sverige. De 4 500 kvadratmetrarna täcker dels taket på Luftverkstaden, dels taken på Gallerian och Magasinet. Under ett år kommer anläggningen att kunna producera 550 000 kilowattimmar el, vilket motsvarar den mängd som skulle krävas för att driva en elbil tre miljoner kilometer. Atrium Ljungbergs huvudkontor som ligger i Luftverkstaden blir med solcellerna på taket helt elneutralt, eftersom produktionen och användningen går jämnt ut.

Med satsningen på solceller i Sickla vill Atrium Ljungberg bidra ytterligare till att skapa en hållbar stad, där människor kan mötas på ett klimatvänligt sätt. Framöver finns planer på att bygga solcellsanläggningar på fler fastigheter i landet, både handels-, kontors- och bostadshus.

– Vi har ett långsiktigt perspektiv i allt vi gör och solcellsanläggningen i Sickla kommer att löna sig både ekonomiskt och miljömässigt. Jag är otroligt stolt över att vi kan gå i bräschen för en klimatsatsning på den här nivån, det visar att det går att driva storskaliga hållbarhetsprojekt ekonomiskt lönsamt, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Under en solig timme i juni produceras 375 kilowattimmar i Sickla. Det räcker till: 

- Elbilkörning 2 000 kilometer
- Laddning av 21 000 mobiltelefoner
- Bryggning av 25 000 koppar kaffe

Investeringen i solceller är ett led i Atrium Ljungbergs hållbarhetsarbete. Vi har satt upp flera hållbarhetsmål där det viktigaste målet är att minska energianvändningen. Bolaget prioriterar även grön finansiering genom gröna obligationer med koppling till våra hållbara projekt.

Nacka 2019-02-18
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelandet som pdf

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2
Bild 3