Atrium Ljungberg förvärvar anrika Ångkvarnen oc... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg förvärvar anrika Ångkvarnen och Mejeriet i centrala Uppsala

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om två förvärv i centrala Uppsala, fastigheten Uppsala Kvarngärdet 33:2, även kallat Mejeriet, och delar av projektfastigheten Uppsala Kungsängen 22:2. Fastigheterna omfattar tillsammans närmare 12 000 kvadratmeter och förvärvas för totalt 234 miljoner kronor.

Uppsala Kungsängen 22:2 ligger vid Skeppskajen utmed Fyrisån. Fastigheten uppfördes mellan åren 1902 och 1940 och är för Uppsalaborna mer känd som Ångkvarnen där Lantmännen under 150 år bedrev sin verksamhet. Förvärvet avser tre historiska byggnader inom fastigheten; Silon, Kvarnen och Jästfabriken som alla har ett högt kulturvärde. Efter genomfört projekt kommer de tre byggnaderna att omfatta cirka 9 300 kvadratmeter kontor med publika bottenvåningar. Förvärvet sker genom en bolagsaffär och är villkorat av att detaljplanen för fastigheten vinner laga kraft. Tillträdet är beräknat till första halvåret 2023 och byggnaderna kommer att kunna stå klara för inflytt 2026. Säljare är Besqab och Ikano.  

– Visionen för området är att skapa en levande stadsdel där unika kontor blandas med bostäder och verksamheter såsom restauranger, handel, förskolor och kultur. Byggnaderna har ett fantastiskt läge invid Fyrisån och ska bli en förbindelselänk mellan city och Kungsängen. Karaktären i området kommer att präglas av de gamla industribyggnaderna som bevaras och får nytt liv, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Mejeriet uppfördes 1912 och är beläget i centrala Uppsala, cirka fem minuters promenad från Uppsala Centralstation och Forumtorget. Som namnet antyder var byggnaden fram till 1997 ett mejeri men byggdes år 2000 om och till för att inrymma kontor. Fastigheten omfattar cirka 2 500 kvadratmeter uthyrbar area och är fullt uthyrd. Förvärvet sker genom en bolagsaffär till ett underliggande fastighetsvärde om 149 miljoner kronor. Tillträde sker 22 december 2020.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare Forumkvarteret i centrala Uppsala som under de senaste åren omvandlats till att bli ett urbant stadskvarter med ett blandat innehåll av moderna kontor, bostäder och handel i gatuplan.

–  Uppsala är ett av våra mest prioriterade områden där vi varit en aktiv fastighetsägare under lång tid. Det är en av Sveriges snabbast växande städer och Uppsala kommun beräknar att staden inom ett antal år kommer att ha ytterligare 140 000 invånare och närmare 70 000 nya arbetsplatser. Med förvärvet av Ångkvarnen och Mejeriet flyttar Atrium Ljungberg fram positionerna i centrala Uppsala och ökar erbjudandet av attraktiva kontor, avslutar Annica Ånäs.

Nacka, 2020-12-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande

Ladda ner bilder

Bild 1
Bild 2